ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje

(ebook) (audiobook) (audiobook) Język publikacji: angielski
Autor:
Sławomir Pytel
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
206
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (21,84 zł najniższa cena z 30 dni)

27,30 zł (-20%)
21,84 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(21,84 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Problematyką starzenia się ludności i populacją seniorów zajmuje się wiele dziedzin naukowych, w tym również geografia. Starzenie się populacji to proces polegający na zmianach w strukturze wieku ludności, a jego konsekwencje wywołują różnorodne potrzeby i zagrożenia natury medycznej, społecznej i gospodarczej. Stąd badanie tego procesu ma duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Rolą geografii, zwłaszcza geografii ludności, jest wykrywanie prawidłowości przestrzennych procesu starzenia oraz opis rozmieszczenia, struktur i aktywności społecznej osób starszych, zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Podjęcie zagadnienia migracji seniorów w Polsce przez Autora wydaje się bardzo trafne i uzasadnione, gdyż mobilność tej grupy społecznej wzrasta, wpływając na rozwój lokalny i regionalny. - Z recenzji dr. hab. prof. UP Sławomira Kurka

Recenzowana praca stanowi bardzo dobre, a przy tym pionierskie studium wyjątkowo złożonej problematyki badawczej. Wielowymiarowość badań, jak i różnorodność tematyczna i wielowątkowość sprawiają, że obok walorów naukowych, poznawczych i metodycznych dużego znaczenia nabiera aplikacyjność badań. Tym bardziej, że dostarczają one informacji o niezidentyfikowanych dotąd zjawiskach i procesach, towarzyszących migracjom seniorów. Nabierają one też wyjątkowego znaczenia z uwagi na przestrzenny aspekt badań, który wzbogaca obecny stan wiedzy i może być wykorzystany przy formułowaniu celów polityki lokalnej, regionalnej, czy nawet krajowej. - Z recenzji dr hab. Marii Soji

Wybrane bestsellery

Sławomir Pytel

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności