ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

LEurope centrale face la pandémie de Covid-19

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
230
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Europa Środkowa i pandemia COVID-19. Od transformacji antropologicznej do rekompozycji geopolitycznej Drugi tom serii PLURALITÉS EUROPÉENNES jest zwieńczeniem minigrantu 4EU+ ,,L'Europe Centrale face a la pandémie" (2020-2021). W publikacji przeanalizowano, jak ewoluowała sytuacja geopolityczna, społeczna i ekonomiczna w Europie Środkowej pod wpływem pandemii COVID-19. W piętnastu tekstach naukowcy z europejskich ośrodków badawczych - politolodzy, ekonomiści i socjolodzy - ukazują, w jaki sposób nauka zareagowała na kryzys pandemiczny, i komentują pojawienie się głębokiego zrozumienia tego nowego zjawiska. Monografia identyfikuje związane z pandemią problemy i wyzwania w regionie środkowoeuropejskim. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** Le livre représente le deuxi?me volume de la série << PLURALITÉS EUROPÉENNES >>. Il constitue l'aboutissement du projet Mini Grant 4EU+ << L'Europe centrale face ? la pandémie >> (2020-2021). Les contributions s'inscrivent dans la réflexion sur l'évolution de la pandémie de la COVID-19 sur la situation géopolitique, sociale, économique en Europe centrale. Quinze textes de chercheurs venant de divers centres de recherche européens (politologues, économistes, sociologues) montrent comment la science a réagi face ? la crise pandémique et comment elle a permis d'analyser en profondeur ce phénom?ne nouveau. La monographie examine ainsi les probl?mes et les défis liés ? la pandémie en Europe centrale. Publication basée sur Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY 3.0 FR) (mod?le complet disponible sur: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/legalcode). ****** Central Europe Facing COVID-19 Pandemic. From the Anthropological Transformation Towards the Geopolitical Recomposition The second volume of the PLURALITÉS EUROPÉENNES series is a collection of fifteen texts written by scientists from European research centres, who analyze changes which occured in Central Europe under the influence of COVID-19 pandemic in the geopolitical, social and economic situation and who show how science responded to the pandemic crisis. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 EN) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Dr Kinga Torbicka (ORCID 0000-0002-6625-5060) - historyk, politolog, doktor nauk humanistycznych Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Badaczka Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Analityczka francuskiego think tanku ,,Groupe d'études géopolitiques" przy ENS Paris. Badaczka stowarzyszona Instytutu Europa Varietas (Szwajcaria). Stypendystka rządu francuskiego. Kierowniczka grantu 4EU+ ,,L'Europe centrale face a la pandémie" (2020-2021). Jej zainteresowania badawcze dotyczą geopolityki, bezpieczeństwa w Europie, regionu Europy Środkowo-Wschodniej w strefie euroatlantyckiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego, Ukrainy oraz Rosji, a także polsko-francuskich stosunków politycznych po 1989 roku. --------- Doc. Kinga Torbicka (ORCID 0000-0002-6625-5060) - historienne, politiste, docteure en sciences humaines de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Chercheuse au Centre de civilisation française et d'études francophones a l'Université de Varsovie. Chercheuse au Groupe d'études géopolitiques ENS Paris. Chercheuse associée a l'Institut Europa Varietas (Suisse). Les principaux domaines de recherche comprennent: la sécurité en Europe, la sécurité de l'Europe centrale et orientale dans la zone euro-atlantique, en particulier le Groupe de Visegrad, le triangle de Weimar, l'Ukraine et la Russie, les relations politiques entre la Pologne et la France depuis 1989. --------- PhD Kinga Torbicka (ORCID 0000-0002-6625-5060) - historian, political scientist, doctor of Humanities at Université de la Sorbonne Nouvelle Paris. 3. Researcher at the Center for French Culture and Francophone Studies of the University of Warsaw. Analyst at the French think tank "Groupe d'études géopolitiques" at ENS Paris. Associate researcher at the Europa Varietas Institute (Switzerland). French government scholarship holder. Manager of the 4EU + grant "L'Europe centrale face a la pandémie" (2020-2021). Her research interests concern geopolitics, security in Europe, the region of Central and Eastern Europe in the Euro-Atlantic zone, with particular emphasis on the Visegrad Group, the Weimar Triangle, Ukraine and Russia, as well as Polish-French political relations after 1989.

Wybrane bestsellery

Kinga Torbicka

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności