ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Языковая картина мира: аксиологический потенциал концептов в русско-польском сопоставлении / Językowy obraz świata. Aksjologiczny potencjał konceptów w rosyjsko-polskiej konfrontacji

(ebook) (audiobook) (audiobook) Język publikacji: rosyjski
Autor:
Jarosław Wierzbiński
Языковая картина мира: аксиологический потенциал концептов в русско-польском сопоставлении / Językowy obraz świata. Aksjologiczny potencjał konceptów w rosyjsko-polskiej konfrontacji Jarosław Wierzbiński - okładka książki

Языковая картина мира: аксиологический потенциал концептов в русско-польском сопоставлении / Językowy obraz świata. Aksjologiczny potencjał konceptów w rosyjsko-polskiej konfrontacji Jarosław Wierzbiński - okładka książki

Языковая картина мира: аксиологический потенциал концептов в русско-польском сопоставлении / Językowy obraz świata. Aksjologiczny potencjał konceptów w rosyjsko-polskiej konfrontacji Jarosław Wierzbiński - okładka audiobooka MP3

Языковая картина мира: аксиологический потенциал концептов в русско-польском сопоставлении / Językowy obraz świata. Aksjologiczny potencjał konceptów w rosyjsko-polskiej konfrontacji Jarosław Wierzbiński - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
116
     PDF

Monografia opisuje zawartą w obu językach interpretację rzeczywistości ujętą w postaci sądów o świecie i przedstawia językowe sposoby jej odzwierciedlenia. Ponadto zestawia ze sobą rosyjskie i polskie fragmenty obrazów świata w postaci konceptów wybranych – z jednej strony – spośród powszechnie występujących w obszarach kulturowych świata, a z drugiej strony, właściwych dla kultury rosyjskiej. W przypadku tych pojęć określa wzorce etniczne, które charakteryzują narodowe cechy społeczeństw rosyjskiego i polskiego oraz ich języków. Zestawienie międzyjęzykowe stanowi ważny aspekt analizy językowego obrazu świata w porównaniu z innymi badaniami prowadzonymi w tym zakresie. [...]

Na wartość naukową publikacji składa się szereg elementów, m.in. obiektywny, nieprzypadkowy charakter wniosków badawczych potwierdzony rzetelnymi analizami lingwistyczno-kulturowymi, które zostały przeprowadzone w oparciu o znaczącą ilość źródeł. Cechuje ją również klarowność i przystępna forma wywodu, a także wyniki porównawczej prezentacji obrazów świata przedstawione na przykładzie dwóch języków. [...]

Monografia powstała jako efekt wieloletnich badań lingwistycznych Autora. Jest oryginalnym opracowaniem teoretyczno-empirycznym, stanowi cenny wkład w rozwój badań etnokulturowych języków naturalnych.

Z recenzji dr hab. Beaty Rycielskiej, prof. US

Wybrane bestsellery

Jarosław Wierzbiński

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności