Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Gdzie naprawdę są konfitury?

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
156
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Publikacja prezentuje przekrojowe spojrzenie na konsekwencje uczestnictwa Polski w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). Przedstawiono w niej syntetycznie problematykę korzyści z członkostwa Polski w UE oraz szacunki efektów gospodarczych udziału w JRE i napływu transferów (funduszy strukturalnych i funduszy związanych ze wspólną polityką rolną), a także bilans korzyści i kosztów wynikający dla Polski z czterech swobód JRE: przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Tom zawiera również refleksję na temat znaczenia funduszy europejskich dla rozwoju Polski oraz bilansu korzyści i kosztów członkostwa dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Jakie są główne korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Zdaniem większości Polaków należą do nich napływ funduszy unijnych oraz swoboda podróży i podejmowania pracy w krajach Unii. W rzeczywistości odpowiedzi należy szukać gdzie indziej - najważniejszą korzyścią łączącą się z przynależnością Polski do UE jest szybszy rozwój gospodarczy. Wynika on przede wszystkim z uczestnictwa w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE), a nie z unijnych transferów finansowych. Bez udziału w JRE nasz eksport na rynki europejskie wzrastałby znacznie wolniej, bo musiałby przebijać się przez liczne bariery, wielu usług w ogóle nie dałoby się eksportować, a polskie rolnictwo dusiłoby się od nadmiaru produkcji. Nie powstałyby nowoczesne fabryki i centra usługowe, ponieważ bez gwarancji dostępu do unijnego rynku firmy nie zdecydowałyby się na tak duże inwestycje. Zgodnie z przedstawionymi w publikacji szacunkami co najmniej połowę wzrostu gospodarczego, który Polska odnotowała w latach 2004-2020, zawdzięczamy właśnie uczestnictwu w JRE. Ta książka to nie tylko przygotowany przez znakomitych naukowców syntetyczny obraz wiedzy na temat korzyści, jakich dostarcza nam członkostwo w Unii Europejskiej w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w sferze ekonomicznej, to także ocena skali dramatu cywilizacyjnego dla naszego kraju, jaki byłby skutkiem ,,odgrodzenia się" od UE. Gorący temat, kompetentna analiza i wiele wniosków do rozważenia. (Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN) Członkostwo w Unii to korzyści, które jest łatwiej lub trudniej mierzyć. Wielkość transferów z budżetu to przykład łatwo wymiernych korzyści. Trudniej jest jednak mierzyć korzyści w sferze bezpieczeństwa, przewidywalności zachowania państwa na arenie międzynarodowej czy postrzegania go jako części dużego europejskiego rynku, który prowadzi wspólną politykę handlową. Prawdziwy smak ,,konfitur" można poznać, czytając tę książkę. (Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska) ********* Money for Jam? The Biggest Economic Benefits of Polish Membership in the European Union The publication takes a cross-sectional look at the consequences of Polish membership in the European Common Market (ECM). It explores the benefits gained from Poland's membership in the European Union and estimates the economic results of participating in the ECM: the transfers (structural funds and funds linked to the common agricultural policy), the balance of benefits and costs for Poland resulting from the four single market freedoms: free movement of goods, capital, persons and freedom to establish and provide services. The volume contains reflections on the importance of European funds for the development of Poland, as well as the balance of costs and benefits of the membership for the Polish agri-food sector. ********* Prof. dr hab. Witold M. Orłowski - profesor nauk ekonomicznych, profesor i były rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, profesor i były dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Wykładowca licznych uczelni, członek gremiów naukowych oraz doradczych, m.in. szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju, członek Rady Gospodarczej Rządu, doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

Wybrane bestsellery

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności