ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Jacek Grzywacz
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności Jacek Grzywacz - okładka książki

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności Jacek Grzywacz - okładka książki

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności Jacek Grzywacz - okładka audiobooka MP3

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 12. Uwarunkowania działalności Jacek Grzywacz - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
199
Dostępny format:
     PDF

Ebook (24,64 zł najniższa cena z 30 dni)

30,80 zł (-20%)
24,64 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(24,64 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Fantazją należy określić próbę wskazania jednego, głównego czynnika mającego największy wpływ na efekty funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Podczas wielu dyskusji pojawia się wiele opinii na ten temat, często jednak mają one subiektywny charakter i wzajemnie się wykluczają. Procesy gospodarcze mają tymczasem nader różnorodny i złożony charakter i następują w warunkach ciągłych zmian. Zmiany te dotyczą zarówno uwarunkowań wewnętrznych istniejących w przedsiębiorstwach, jak i czynników o charakterze zewnętrznym, wpływających istotnie na podejmowane decyzje. Warto wyróżnić tu chociażby politykę budżetową państwa, uregulowaną fiskalnie, politykę monetarną, czy też zjawiska inflacyjne coraz bardziej destruktywnie oddziaływujące na polski wzrost gospodarczy. Wydaje się przy tym, że nienotowany w Polsce od wielu lat tak gwałtowny wzrost cen wymaga natychmiastowej wręcz reakcji tych środowisk gospodarczych i parlamentarnych, które dysponując odpowiednimi metodami mogą wpływać na kreowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład chociażby cen żywności i sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego. Celem monografii jest analiza oraz ocena wybranych, kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw wobec wyzwań rozwojowych i towarzyszących im uwarunkowań, którym trudno jest obecnie przypisać walor stabilności. Wręcz przeciwnie, mają one coraz częściej nieprzewidywalny charakter i nie chodzi jedynie o COVID-19. Wśród poruszanych w książce zagadnień znalazły się uwagi na temat wątpliwej skuteczności przeciwdziałania w Polsce walki z procederem prania pieniędzy, uregulowań prawnych normujących zasady rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz nader ważne i aktualne problemy związane z procesami finansowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach. Warto chociażby wymienić tu uwagi na temat kształtowania pożądanej struktury źródeł finansowania spółek giełdowych, realnej przydatności dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa, czy też sposobów oceny niebezpieczeństwa utraty płynności finansowej. Autorami monografii są głównie słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także wykładowcy. Umiejętne powiązanie doświadczenia praktycznego nabytego w trakcie pełnienia różnych funkcji w szeroko ujętej gospodarce oraz dorobku teoretycznego umożliwiło stworzenie nader aktualnego i spójnego obrazu problemów składających się na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki. Jacek Grzywacz

Wybrane bestsellery

Jacek Grzywacz

Jacek Grzywacz - pozostałe książki

Szkoła Główna Handlowa - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności