ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Jacek Grzywacz
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości Jacek Grzywacz - okładka książki

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości Jacek Grzywacz - okładka książki

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości Jacek Grzywacz - okładka audiobooka MP3

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 11. Wyzwania przyszłości Jacek Grzywacz - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
203
Dostępny format:
     PDF

Ebook (25,20 zł najniższa cena z 30 dni)

31,50 zł (-20%)
25,20 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(25,20 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Różnorodność czynników wpływających na rozwój gospodarki sprawia, że mają one wieloaspektowy charakter. Są one przedmiotem wielu badań i dyskusji, mających odzwierciedlenie w szeregu publikacjach, nie tylko o charakterze naukowym. Nader istotne jest przy tym podejmowanie prób obiektywnej oceny znaczenia tych czynników i określania niezbędnych kierunków działań stymulujących wzrost gospodarczy, w warunkach funkcjonowania wielu ograniczeń zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym. Taką właśnie próbę podjęto w monografii, w której zwrócono uwagę na złożony charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonuje polska gospodarka, reprezentowana przez ponad dwa miliony aktywnych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest ocena znaczenia kluczowych rozwiązań służących stosowaniu racjonalnych zasad wspierających procesy gospodarcze i będących jednocześnie odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Mowa jest tu zatem m.in. o kierunkach rozwoju polskiej energetyki, jej słabościach, ale także potencjale stymulowanym przez innowacyjne proekologiczne i prospołeczne rozwiązania. Należą do nich oczywiście energia słoneczna i wiatrowa, bez których unowocześnienie gospodarki i ucywilizowanie rynku energetycznego pozostałoby jedynie pustym hasłem. Mocnym akcentem monografii jest zwrócenie uwagi na usługi finansowe świadczone przedsiębiorstwom przez banki oraz możliwości finansowania działalności bieżącej, a także projektów rozwojowych. Wskazano tu np. na strategie finansowania przejść granicznych czy też rolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, postrzeganej przez pryzmat pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. Treść książki jednoznacznie wskazuje na dynamiczny charakter uwarunkowań, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, obejmujących zjawiska niespotykane wcześniej, czego dobitnym przykładem jest pandemia COVID-19. Tym bardziej fundamentalnym warunkiem dobrych decyzji jest rzetelna ocena tych zjawisk, dająca realne szanse na dobór skutecznych sposobów sprostania wymaganiom, przed jakimi stajemy. Autorami książki są słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcy. Połączenie dorobku teoretycznego z własnym bogatym doświadczeniem zawodowym Autorów zaowocowało stworzeniem rzetelnego obrazu wyzwań dyktowanych przez przyszłość. Jacek Grzywacz

Wybrane bestsellery

Jacek Grzywacz

Jacek Grzywacz - pozostałe książki

Szkoła Główna Handlowa - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności