ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Bożena Frączek
Okładka książki/ebooka Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane

Okładka książki Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane

Okładka książki Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane

Okładka książki Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego. Podejście zintegrowane

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
265
     PDF

Ebook

27,00 zł
21,60 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Teoretyczna część pracy stanowi kompleksowe ujęcie problemu włączenia finansowego, jego istoty oraz uwarunkowań i ma na celu uporządkowanie wiedzy. Na tę część pracy składają się cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym została wyjaśniona istota wykluczenia finansowego oraz włączenia finansowego. Rozważania przeprowadzone w rozdziale drugim mają na celu rozpoznanie znaczenia włączenia finansowego dla różnych podmiotów, a w szczególności dla gospodarstw domowych, sektora finansowego i gospodarki. Wśród zidentyfikowanych w rozdziale trzecim czynników wpływających na włączenie finansowe zwrócono uwagę zarówno na czynniki leżące po stronie popytowej, takie jak dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, PKB na mieszkańca, wiek, płeć, a także na czynniki podażowe, do których zaliczono warunki dostępu usług finansowych oraz jakość oferowanych usług finansowych. Zamierzeniem rozdziału czwartego było przedstawienie działań i przedsięwzięć w zakresie edukacji finansowej, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia stopnia włączenia finansowego poprzez poprawę skuteczności procesu edukacji. W rozdziale piątym przedstawiono metodologię przeprowadzonych badań. Zamierzeniem rozdziału szóstego było zidentyfikowanie zależności pomiędzy włączeniem finansowym i alfabetyzacją finansową sensu stricto na tle innych czynników determinujących poziom włączenia finansowego oraz wyszczególnienie predyktorów włączenia finansowego. W rozdziale siódmym zaprezentowano wyniki badań własnych, które miały na celu zbadanie poziomu alfabetyzacji finansowej oraz poziomu rzeczywistego i świadomego włączenia finansowego w grupie studentów studiujących kierunki ekonomiczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, jak również rozpoznanie poziomu wykorzystywania przez młodzież studiującą kierunki ekonomiczne nowoczesnej technologii w procesie edukacji finansowej.
Bożena Frączek

Zamknij

Wybierz metodę płatności