ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Développer la compétence plurilingue et pluriculturelle en classe de Français sur Objectifs Spécifiques (exemple du français de la diplomatie)

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
228
     PDF
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Ce livre se propose de re?fle?chir a? l'inte?gration d'une de?marche interculturelle dans un enseignement/apprentissage de franc?ais de la diplomatie. L'objectif de l'ouvrage est de démontrer que la compe?tence plurilingue et pluriculturelle me?rite d'avoir une place a?part dans le processus d'enseignement/apprentissage de langue franc?aise a?destination d'un public de jeunes professionnels. C'est notamment l'apparition du Cadre de Re?fe?rence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures (CARAP) qui a incite?une analyse beaucoup plus poussée de la compétence plurilingue et pluriculturelle,une compétence cruciale dans la didactique moderne des langues étrang?res. Il est donc fondamental de prendre en considération cette nouvelle réalité?et de s'y adapter également dans le cas d'une formation qui s'adresse a?de jeunes adultes comme c'est le cas du public de futurs diplomates. ****** Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej w kształceniu językowym dla potrzeb zawodowych (na przykładzie języka francuskiego dla przyszłych dyplomatów) Celem pracy jest ukazanie, z?e kompetencja ro?z?noje?zyczna i mie?dzykulturowa wia?z?a?ca sie? bezpos?rednio z podejs?ciem interkulturowym zasługuje na specjalne miejsce w procesie kształcenia je?zykowego dla potrzeb zawodowych. Warto podkres?lic?, z?e ro?z?noje?zycznos?c? i ro?z?nokulturowos?c? to bez wa?tpienia kluczowe zagadnienia polityki edukacji je?zykowej w wie?kszos?ci krajo?w europejskich. Niewa?tpliwie wpływ na to miało sporza?dzenie i opublikowanie Systemu opisu pluralistycznych podjes?c? do je?zyko?w i kultur (FREPA), kto?ry stanowił przyczynek do popularyzacji edukacji ro?z?noje?zycznej i mie?dzykulturowej. Niezwykle istotne wydaje sie? zatem wdroz?enie konkretnych tres?ci edukacji ro?z?noje?zycznej promowanej przez Rade? Europy takz?e na lekcji je?zyka specjalistycznego ujmuja?cego tematyke? dyplomacji.

Wybrane bestsellery

Marta Wojakowska

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności