ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Czy włoska praca się opłaca?

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Kamila Kowalska
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
248
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook (18,55 zł najniższa cena z 30 dni)

23,19 zł (-20%)
18,55 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(18,55 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka jest pierwszą w Polsce próbą nakreślenia sytuacji wykwalifikowanych Polek zatrudnionych na włoskim rynku pracy po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Na tle współczesnych oraz historycznych migracji z Polski do Włoch przedstawiono wyniki unikatowych jakościowych i ilościowych badań powtórzonych, w których Polki opisują charakterystykę swojego zatrudnienia, omawiając jego warunki, podejmowane strategie rozwoju, swoje oczekiwania oraz istniejące ograniczenia w budowaniu kariery. Pierwszą z mocnych stron monografii jest bardzo szeroki kontekst. Migracje Polek do Włoch poznajemy wraz z tłem historycznym, kulturalnym, uwarunkowaniami politycznymi. [...] Zdecydowanie warta podkreślenia jest metodologia badań Autorki, która zrealizowała badania podłużne, uzyskując dostęp do tych samych respondentek w 2009 i 2019 roku. Ten rodzaj badań jest trudny w realizacji, [szczególnie] [...] w społeczności migranckiej. Trzecią mocną stroną monografii jest fakt, że badania były prowadzone z pozycji insidera, co dało Autorce doskonały wgląd w środowisko polskich migrantek we Włoszech. I wreszcie docenienia wymaga ogromna praca dokumentacyjna. Oprócz badań własnych Kamila Kowalska szczegółowo analizuje zapisy historyczne, dane statystyczne oraz stan prawny, jasno i przejrzyście budując kontekst indywidualnych ścieżek migrantek. (Z recenzji dr hab. prof. UJ Magdaleny Ślusarczyk, Instytut Socjologii UJ) Praca koncentruje się na ekonomicznych aspektach migracji Polek, przy czym łączy perspektywy: teoretyczną, prawną, historyczną, statystyczną i empiryczną. Kamila Kowalska opisuje realia funkcjonowania na włoskim rynku zatrudnienia polskich kobiet, które mieszkają i pracują we Włoszech od kilkudziesięciu, kilkunastu lat. [...] Na podstawie swoich badań wykazuje, jak mimo wzrostu kompetencji zawodowych i językowych niekoniecznie poprawiła się ich sytuacja zawodowa, co wynika z cech włoskiego rynku pracy, takich jak jego segmentacja, zakorzeniona szara strefa, ale też trudności w nostryfikacji dyplomów czy brak możliwości awansu (mobilności wertykalnej) w miejscu pracy. Autorka ciekawie pokazuje strategie stosowane przez niektóre rozmówczynie w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy i decydującą rolę cech osobowościowych. (Z recenzji dr hab. prof. UAM Izabelli Main, Instytut Antropologii i Etnologii, Centrum Badań Migracyjnych UAM) ********* Does Work in Italy Pay Off? The Employment of Qualified Polish Women in Italy Against Polish-Italian Migrations The book is the first attempt to outline the situation of qualified Polish women employed in the Italian job market after Poland joined the European Union in 2004. Against the background of contemporary and historic migrations from Poland to Italy, the author presents the results of unique qualitative and quantitative repeated research in which the Poles characterize their employment and its conditions, adopted strategies for development and the existing barriers in building a career. ********* Dr Kamila Kowalska (ORCID 0000-0003-3477-9633) - prawniczka, ukończyła też stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku jest związana z Rzymem, gdzie prowadziła pracę dydaktyczną i badania naukowe w zakresie migracji Polaków do Włoch. Współpracowała m.in. z Caritas Italiana, Centrum Studiów i Badań Idos (wydawcą Dossier Statistico Immigrazione) oraz z Instytutem Badań nad Ludnością i Polityką Społeczną przy Consiglio Nazionale delle Ricerche. Wykładała socjologię pracy na Uniwersytecie La Sapienza. Od 2010 roku zatrudniona w Ambasadzie RP w Rzymie, gdzie zajmuje się prawem pracy i polityką polonijną. Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Wybrane bestsellery

Kamila Kowalska

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności