ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Krzysztof Szmidt - ebooki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Prof. dr hab. KRZYSZTOF J. SZMIDT jest pedagogiem, kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Sekcji Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, profesorem zwyczajnym UŁ.

Jest autorem wielu prac naukowych i metodycznych z zakresu wychowania do kreatywności, edukacji kulturalnej i pedagogiki społecznej, w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego Pedagogika twórczości (GWP 2007; 2013) oraz redaktorem pierwszego w Polsce tomu Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria (2009). Współautor podręczników do lekcji twórczości Porządek i przygoda, Żywioły oraz „kulto-wego” już projektu kształcenia zintegrowanego Przygoda z klasą (WSiP). Autor oryginalnej koncepcji pomocy w tworzeniu — treningu kreatywności (Eks-ploracje — kombinacje — transformacje), opublikował dwa popularne podręczniki do treningu kreatywności: Trening kreatywności (2013b) oraz Sesje twórczej pomysłowości (Helion 2016). Superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Uczestniczką prowadzonego przez niego treningu twórczości była noblistka Olga Tokarczuk. Ekspert i doradca Zarządu Głównego Odyssey of Mind Poland, współautor programu edukacji kulturalnej dla Łodzi. Od trzydziestu lat opiekun naukowy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, od czterech lat opie-kun Szkoły Podstawowej „Pracownia” w Łodzi, realizującej model szkoły twórczej. Kierownik naukowy projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, realizowanego przez szesnaście lat w szkołach Płocka. Stały konsultant naukowy w Ośrodku Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie. Przewodni-czący rad naukowych serii Wydawnictwa UŁ Edukacja dla mądrości i Tera-pia i Wychowanie. Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularno-naukowych, gościł jako mówca na wielu polskich i międzynarodowych konfe-rencjach naukowych i metodycznych. Jego ostatnie książki to: Edukacyjne uwa-runkowania rozwoju kreatywności (Wyd. UŁ, Łódź 2017), ABC kreatywności. Kontynuacje (Difin, Warszawa 2019; pierwszy tom, ABC kreatywności, uka-zał się w 2010 r.) — nominowana do Nagrody Teofrasta na najlepszą książkę psychologiczną roku. Twórca teorii twórczego myślenia pytaj-nego, autor książki Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie (współautor Elżbieta Płóciennik, Wyd. UŁ, Łódź 2020). Wypromował wielu doktorów pedagogiki twórczości i setki magistrantów. W prowadzonych przez niego treningach kreatywności wzięło udział ponad siedem tysięcy specjalistów. Miłośnik wysp greckich, znawca muzyki jazzowej i klasycznej oraz dobrej powieści kryminalnej i „okołokryminalnej”. W górach „zaciekły poszuki-wacz widoków”.

więcej »

Tytuły autora: Krzysztof Szmidt dostępne w księgarni Onepress