ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Jo-Ellan Dimitrius

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania
Dr Jo-Ellan Dimitrius jest absolwentką Scripps College in Claremont, posiada tytuł doktora w dziedzinie kryminalistyki sądowej. Od roku 1984 była konsultantem w ponad 1000 procesach cywylnych i kryminalnych. Dokonywała psychologicznej oceny prawie 10,000 osób zasiadających w ławie przysięgłych, świadków, prawników i sędziów. American Lawyer Magazine nazwał ją jasnowidzem za jej niesamowitą zdolność przewidywania ludzkiego zachowania.