MBO - prosta i skuteczna technik...

MBO - prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą

Autor: Robert Reinfuss

Ocena:
   6.0/6  Opinie  (3)
Stron: 272
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Onepress
Wydawca: Onepress
Cena:
49,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 9,80 zł
39,20 zł 49,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
49,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
39,20 zł
49,00 zł

Prostota jest cnotą biznesu

Najbardziej skuteczne są proste rozwiązania. Ta stara zasada nie odnosi się jedynie do małych firm i zespołów, ale także dużych przedsiębiorstw. Nawet świetnie funkcjonująca organizacja przestanie być skuteczna, a wysiłki jej pracowników nie przełożą się na wyniki, jeśli zastosuje się zbyt rozbudowane procedury, mające w założeniu uwzględnić każdy przypadek. Nowoczesne, zaawansowane techniki zarządzania są naprawdę efektywne wtedy, gdy są łatwe i jasne dla użytkowników oraz kiedy można je stosować intuicyjnie, niemal bez zastanowienia.

Chcesz wiedzieć, jak skuteczniej zarządzać firmą, zapewniając równocześnie pracownikom zadowolenie z pracy i motywację? Kierujesz przedsiębiorstwem i zależy Ci na poprawie jego wyników? Sprawujesz funkcję menedżera personalnego? A może jesteś odpowiedzialny za pracę zespołu i wywiązywanie się z powierzonych mu zadań?

W każdym z tych przypadków odpowiednim dla Twojej pracy rozwiązaniem jest system zarządzania przez cele MBO (Management by Objectives). To niezwykle skuteczny i prosty system menedżerski, odnoszący sukcesy na całym świecie i zdobywający rosnącą popularność także w Polsce.

 • Koncentracja zaangażowania wszystkich pracowników na celach strategicznych.
 • Łatwe i skuteczne sterowanie kluczowymi funkcjami firmy.
 • Precyzyjne definiowanie, analiza i kontrola stopnia realizacji celów.
 • Delegowanie zadań.
 • Dzielenie się odpowiedzialnością i motywowanie za pomocą środków pozafinansowych.
 • Obiektywna ocena wydajności pracowników, zespołów i przedsiębiorstwa.

Przeczytaj artykuł autora o zarządzaniu w kryzysie.
Partner wydania:

House of Skills

Drogi Czytelniku! (13)

Wprowadzenie (15)

Rozdział 1. Co to jest MBO? (17)

 • Czym jest "cel" w biznesie? (18)
  • Różnica pomiędzy intencją a celem (21)
  • Czym się różni zadanie od celu? (23)
 • MBO, czyli sztuka zarządzania (23)
  • Polaryzacja - czyli kierunkowanie celów w organizacji (28)
  • Sztuka stawiania celów (30)
  • Czym się różni MBO od tradycyjnego zarządzania zadaniowego? (31)
  • MBO nie jest systemem premiowym (33)
  • Motywowanie przez cele (33)
 • System menedżerski (35)
  • Rola zarządu (37)
  • Trzy formy partycypacji (39)
  • Zasady doboru uczestników MBO (40)
 • MBO to sztuka rezygnowania (41)
  • Efekt ściskanego balonu (43)
  • Odwaga - podstawowa kompetencja menedżerska (45)

Rozdział 2. Elementy systemu MBO (47)

 • Skąd się biorą cele? (47)
  • BSC jako źródło celów (50)
  • Kaskadowanie celów (52)
 • Różne rodzaje celów (54)
  • Cele korporacyjne (54)
  • Cele wspólne (57)
  • Cele indywidualne (58)
  • Cele zespołowe (58)
  • Cele jakościowe vs cele ilościowe (59)
  • Cele rozwojowe (60)
  • Macierz celów (61)
 • Definicja pojęcia "cel" (62)
 • Wskaźniki (64)
  • Wskaźniki jednowymiarowe (65)
  • Wskaźniki dynamiczne (złożone) (67)
  • Wskaźniki finansowe (68)
  • Wskaźniki jakościowe (68)
  • Decyzja jako wskaźnik (71)
  • Wskaźniki główne i uzupełniające (72)
  • "Wskaźniki-kotwice" (72)
  • Wskaźniki kontrolne (73)
  • Cele bez wskaźników (73)
 • Algorytmy celów (74)
  • Podstawowe rodzaje algorytmów (74)
  • Algorytm zero-jedynkowy (74)
  • Algorytm liniowy (75)
  • Algorytm progowy (76)
  • Algorytm progowo-liniowy (77)
  • Algorytm przedziałowy - "golfowy" (77)
  • Algorytm zadaniowy (78)
 • Skąd brać wskaźniki? (80)
  • Uznaniowość w ocenie realizacji celów (81)
  • Wskaźniki warunkujące (81)
  • Przykłady wskaźników (82)
 • Target = wartość wymagana (84)
 • Minimum realizacji celu (85)
  • Funkcje minimum (85)
 • Maksimum realizacji celu (87)
 • Waga celu, waga wskaźnika (89)
 • Arkusz celów MBO (90)
  • Inne rozwiązania arkusza (96)
 • Kalendarz MBO (96)
  • Okres rozliczeniowy (98)
 • Czym się różni MBO od innych systemów zarządzania personelem? (98)
  • Różnica pomiędzy MBO a systemem oceny pracowniczej (98)
  • Różnica pomiędzy MBO a Balanced Score Card (100)
  • Różnica pomiędzy MBO a systemem premiowym (101)
 • Monitorowanie realizacji celów - systemy informatyczne (103)

Rozdział 3. Definiowanie dobrych celów (105)

 • Zasada SMART (105)
  • S - (specific) precyzyjnie określony (107)
  • M - (measurable) mierzalny (108)
  • A - (ambitious) ambitny (116)
  • R - (relevant) odnoszący się do celów strategicznych (119)
  • R - (realistic) realistyczny (119)
  • T - (time framed) ograniczony, określony w czasie (121)
 • Kaskadowanie - rodzaje i techniki (122)
  • Etapy kaskadowania (127)
  • Kaskadowanie jako technika szkoleniowa (128)
  • Stawianie celów - czyli małe planowanie strategiczne (128)
 • Metody komunikowania celów (130)
  • Tryb informacyjny (131)
  • Tryb konsultacyjny (132)
  • Tryb partycypacyjny (133)

Rozdział 4. Czy premiować realizację celów? (135)

 • Czy premie motywują? (136)
  • Wybrane zagrożenia w systemach premiowych (139)
  • Czy premia może stymulować zmianę? (141)
  • "Punished by Reward" (ukarani nagrodą) (144)
  • Dystans do dzieła a premiowanie (146)
  • Uznaniowość w premiowaniu (147)
  • Premie oparte na puli (148)
  • Premia jako system informacyjny (148)
 • Ile płacić za pracę, a ile za wyniki? (151)
  • Od jakiego poziomu realizacji celu płacić premie? (152)
  • Premia za wyniki ponadprzeciętne (153)
  • Minimum poniżej oczekiwań podstawowych (154)
  • Kiedy można stosować wysokie premie? (155)
 • Co zrobić, aby premie w MBO nie demotywowały? (156)
  • Warunki skuteczności premii w systemie MBO (157)
  • MBO jako kontrakt (158)
  • Okresy rozliczeniowe w premiowaniu (159)
  • MBO bez premii (160)
  • Dlaczego firmy nadużywają premii?! (162)
  • Sposoby prawidłowego finansowania premii (163)

Rozdział 5. MBO dla zaawansowanych (167)

 • Rynek celów (167)
  • Co to jest rynek celów? (167)
  • Rynek celów w dojrzałych organizacjach (168)
  • Stymulowanie rynku za pomocą arkusza celów (169)
  • Stymulowanie rynku celów poprzez warsztaty (172)
  • Stymulowanie rynku celów poprzez procedurę wymiany (173)
  • Kto powinien uczestniczyć w rynku celów? (174)
  • Co jest potrzebne, aby rynek celów działał? (174)
 • Dewaluowanie się celów (177)
  • Dewaluowanie się celu czy dewaluowanie się wskaźnika? (179)
  • Sposoby starzenia się celów (180)
  • Cele trzeba stale korygować (181)
  • Jak skutecznie zapobiegać dewaluowaniu się celów? (182)
 • Optymalizowanie poziomu oczekiwań (183)
  • Czynniki kształtujące wysokość targetu (184)
  • Kalibrowanie minimum (187)
  • Kalibrowanie maksimum (194)
 • MBO jako narzędzie restrukturyzacji i zmiany (198)
  • Kalibrowanie wskaźników jako technika negocjacyjna - kalibrowanie poziome (200)
  • Kalibrowanie pionowe (201)
  • Kalibrowanie jako technika podnoszenia wydajności pracy (202)
  • Kalibrowanie minimum w negocjacjach indywidualnych (203)
  • Jak wykorzystać kalibrowanie maksimum w negocjacjach (205)
 • Technika 7 kroków (206)
 • Cele MBO a dywersyfikacja portfela (212)
  • Podsumowanie rozdziału o dywersyfikacji (216)

Rozdział 6. Instrukcja wdrożenia MBO w firmie (219)

 • Na czym polega wdrożenie MBO? (219)
  • Ile trwa i w jakim okresie roku budżetowego najlepiej rozpocząć wdrożenie? (220)
  • Harmonogram wdrożenia (221)
 • Etap I wdrożenia. Uzyskanie decyzji o wdrożeniu (224)
 • Etap II wdrożenia. Wybór doradcy zewnętrznego (225)
  • Którą firmę wybrać jako doradcę? (226)
 • Etap III wdrożenia. Przygotowanie założeń (229)
  • Informacje, które trzeba zebrać przed rozpoczęciem prac zespołu wdrożeniowego (230)
  • Co należy ustalić (231)
  • Budowa koalicji dla wdrożenia (232)
 • Etap IV wdrożenia. Warsztat inicjujący dla zarządu (233)
  • Przebieg warsztatu (234)
  • Metoda 15 pytań (235)
 • Etap V wdrożenia. Opracowanie celów strategicznych - warsztat z zarządem (237)
  • Przygotowanie i przebieg wywiadów (238)
  • Warsztat strategiczny (240)
  • Przebieg warsztatu (240)
 • Etap VI wdrożenia. Opracowanie procedur (242)
 • Etap VII wdrożenia. Warsztaty kaskadowania (244)
  • Kiedy stosować warsztaty kaskadowania? (245)
  • Kto powinien prowadzić warsztaty kaskadowania? (246)
  • Kto powinien uczestniczyć w warsztatach kaskadowania? (247)
  • Przygotowanie (247)
  • Przebieg warsztatu (249)
  • Następne kroki (250)
 • Etap VIII wdrożenia. Rynek i korekty celów (251)
  • Rynek celów (251)
  • Korekty celów po ich postawieniu (253)
  • Spotkanie - rozdanie celów (255)
 • Etap IX wdrożenia. Uruchomienie procesu raportowania wyników MBO (256)
 • Etap X wdrożenia. Półroczny przegląd realizacji celów (259)
 • Etap XI wdrożenia. Follow-up warsztatów kaskadowania (261)

Zakończenie (263)

Najczęściej kupowane razem ebooki:

MBO - prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą plus 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? plus Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone
Cena zestawu: 107,01 zł 125,90 zł
Oszczędzasz: 18,89 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 MBO - prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą
6
(3)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 3

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 

  Ciekawie opisane zagadnienia w sposób bardzo przystępny dla czytelnika.
    Ocena : 6 

  świetna książka, szczerze polecam
    Ocena : 6 

  rewelacyjna! wreszcie coś fachowego łatwym językiem
  płatności onepress.pl