Kwalifikacja A.36. Część 2. Prow...

Kwalifikacja A.36. Część 2. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości

Autorzy: ,

Kwalifikacja A.36. Część 2. Prowadzenie rachunkowości. Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości
okładka przód okładka tył
Stron: 232
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion Edukacja
Planowana data wydania:
luty 2017

 • ISBN Książki drukowanej: 978-83-283-2661-3, 9788328326613
 • Format: 168x237
 • Numer z katalogu: 45366

Wstęp (5)

Rozdział 1. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji (7)

 • 1.1. Istota i zasady inwentaryzacji (7)
 • 1.2. Rodzaje i metody inwentaryzacji (8)
 • 1.3. Ewidencja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych (11)
  • 1.3.1. Ewidencja i rozliczanie niedoborów i szkód (12)
  • 1.3.2. Ewidencja i rozliczanie nadwyżek (28)
  • 1.3.3. Ewidencja kompensaty (34)
 • 1.4. Sporządzanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją (43)

Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa (55)

 • 2.1. Sprawozdanie finansowe i jego elementy (55)
 • 2.2. Bilans (59)
 • 2.3. Rachunek zysków i strat (75)
 • 2.4. Informacja dodatkowa (86)
 • 2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym (86)
 • 2.6. Rachunek przepływów pieniężnych (89)
 • 2.7. Sprawozdanie z działalności (94)

Rozdział 3. Przeprowadzanie analizy finansowej w przedsiębiorstwie (95)

 • 3.1. Wstęp do analizy finansowej (95)
 • 3.2. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat (96)
  • 3.2.1. Struktura i dynamika składników bilansu (96)
  • 3.2.2. Struktura i dynamika rachunku zysków i strat (102)
  • 3.2.3. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa (106)
 • 3.3. Analiza wskaźnikowa (109)
  • 3.3.1. Analiza płynności finansowej (109)
  • 3.3.2. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa (112)
  • 3.3.3. Analiza wspomagania finansowego (116)
  • 3.3.4. Analiza rentowności (119)

Rozdział 4. Zadania przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości (129)

Dodatek A Dane do zadań i przykładów (201)

Dodatek B Przykładowy wykaz kont księgi głównej (225)

Bibliografia (231)

płatności onepress.pl