Księgowość dla nieksięgowych. Wy...

Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI

Autor: Graham Mott

Stron: 520
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Onepress

Oficjalny skrypt dla menedżerów i studentów w krajach anglosaskich

 • Analiza sprawozdań finansowych -- bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych
 • Ocena firmy z punktu widzenia inwestora -- wycena akcji, fuzje, przejęcia i wykupy
 • Zarządzanie zobowiązaniami, należnościami i zapasami

Książka stanowi oficjalny skrypt, powszechnie stosowany w krajach anglosaskich. Wprowadza studentów zarządzania, marketingu i kierunków technicznych w zagadnienia finansowe. Jest także lekturą obowiązkową na biznesowych i menedżerskich studiach podyplomowych prowadzonych przez brytyjskie uczelnie wyższe. To profesjonalnie opracowane kompendium wiedzy potrzebnej wszystkim -- przedsiębiorcom, menedżerom i inwestorom.

Autor, Graham Mott, jest biegłym księgowym i głównym wykładowcą Wydziału Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie Northumbrii w Wielkiej Brytanii. Poruszone w książce zagadnienia ilustruje licznymi przykładami i utrwala dzięki zadaniom sprawdzającym. Przejrzysta prezentacja danych, klarowne definicje i logiczny tok rozumowania -- oto trzy powody, dla których ta publikacja stała się lekturą absolutnie niezbędną, znaną w kręgach akademickich i menedżerskich w Wielkiej Brytanii. Omawiane tu tematy obejmują:

 • analizę finansową w oparciu o wskaźniki (operacyjności, zadłużenia, płynności i rentowności),
 • rachunkowość zarządczą i analizę kosztów (koszty zmienne i stałe, marginalne i całkowite, pośrednie i bezpośrednie),
 • matematykę finansową (procent prosty i składany),
 • wycenę papierów wartościowych (akcje, prawa poboru, dywidenda),
 • dźwignię finansową i operacyjną,
 • ocenę efektywności inwestycji (okres zwrotu nakładów, rzeczywista i księgowa stopa zwrotu, wartość bieżąca netto -- NPV, wewnętrzna stopa zwrotu -- IRR),
 • formy płatności w transakcjach zagranicznych i operacje walutowe,
 • inne zagadnienia (inflacja, budżetowanie, podatki, przepisy antymonopolowe).

Przedmowa (7)

CZĘŚĆ I Rachunkowość finansowa (11)

1. Istota i znaczenie rachunkowości (13)

2. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości (37)

3. Rachunek zysków i strat (61)

4. Bilans (83)

5. Rachunek przepływów pieniężnych (105)

6. Polityka rachunkowości (119)

7. Wycena majątku i kapitałów (129)

8. Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym (141)

9. Wskaźniki finansowe (149)

10. Inne mierniki efektywności (175)

CZĘŚĆ II Rachunkowość zarządcza (185)

11. Podstawy rachunku kosztów (187)

12. Rachunek kosztów a ustalanie cen (211)

13. Koszt krańcowy (227)

14. Koszt normatywny (255)

15. Kontrola budżetowa (273)

CZĘŚĆ III Zarządzanie finansowe (297)

16. Koszt kapitału (299)

17. Ocena efektywności inwestycji kapitałowych (313)

18. Zarządzanie kapitałem obrotowym (343)

19. Wartość akcji (367)

20. Fuzje, przejęcia i transakcje wykupu (391)

21. Podatki w firmie (405)

22. Transakcje międzynarodowe (431)

Dodatki (443)

A Słowniczek (445)

B Tabela procentu składanego dla 1 zł (455)

C Tabela wartości bieżącej 1 zł (459)

D Tabela skumulowanych wartości bieżących 1 zł (463)

E Odpowiedzi do pytań kontrolnych (467)

F Pytania i zadania sprawdzające (489)

Skorowidz (503)

Co może być lepszą rekomendacją dla książki, niż to, że wydawana jest ona w krótkim odstępie czasu sześć razy... Tak jest z opublikowanym przez Onepress po raz kolejny poradnikiem Grahama Motta "Księgowość dla nieksięgowych".

To lektura obowiązkowa -- na razie dla studentów zarządzania, marketingu i kierunków technicznych w krajach anglosaskich. Jednak -- sądząc po zainteresowaniu, jakie budzi -- także naszym przedsiębiorcom, menedżerom i inwestorom niezbędna jest wiedza ekonomiczna podana w przystępny, klarowny sposób. Przestawienie w Polsce gospodarczej zwrotnicy na przełomie lat 80. i 90. zwiększyło popyt na tego typu poradniki. Zwłaszcza, gdy ich autorzy nie epatują fachowym żargonem, w jasny sposób wyjaśniając nieekonomistom pojęcia z dziedziny ekonomii.

W pierwszej części omówiono podstawy prawne i organizację rachunkowości w polskiej gospodarce oraz zasady interpretacji rocznych sprawozdań finansowych. Druga część adresowana jest do menedżerów średniego szczebla, którzy pragną poznać terminologię i podstawowe zagadnienia rachunkowości. Ostatnie rozdziały poświęcono metodom zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

W ten sposób otrzymujemy porcję solidnej, uporządkowanej wiedzy, przydatnej zarówno prowadzącym działalność wytwórczą, handlową jak i usługową. Wszak nie każdy musi księgowym…

Dziennik Łódzki n; 14-05-2007


  pokaż wszystkie
  płatności onepress.pl