Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI

Autor: 

Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI
Stron: 520
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Onepress

Oficjalny skrypt dla menedżerów i studentów w krajach anglosaskich

 • Analiza sprawozdań finansowych -- bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych
 • Ocena firmy z punktu widzenia inwestora -- wycena akcji, fuzje, przejęcia i wykupy
 • Zarządzanie zobowiązaniami, należnościami i zapasami

Książka stanowi oficjalny skrypt, powszechnie stosowany w krajach anglosaskich. Wprowadza studentów zarządzania, marketingu i kierunków technicznych w zagadnienia finansowe. Jest także lekturą obowiązkową na biznesowych i menedżerskich studiach podyplomowych prowadzonych przez brytyjskie uczelnie wyższe. To profesjonalnie opracowane kompendium wiedzy potrzebnej wszystkim -- przedsiębiorcom, menedżerom i inwestorom.

Autor, Graham Mott, jest biegłym księgowym i głównym wykładowcą Wydziału Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie Northumbrii w Wielkiej Brytanii. Poruszone w książce zagadnienia ilustruje licznymi przykładami i utrwala dzięki zadaniom sprawdzającym. Przejrzysta prezentacja danych, klarowne definicje i logiczny tok rozumowania -- oto trzy powody, dla których ta publikacja stała się lekturą absolutnie niezbędną, znaną w kręgach akademickich i menedżerskich w Wielkiej Brytanii. Omawiane tu tematy obejmują:

 • analizę finansową w oparciu o wskaźniki (operacyjności, zadłużenia, płynności i rentowności),
 • rachunkowość zarządczą i analizę kosztów (koszty zmienne i stałe, marginalne i całkowite, pośrednie i bezpośrednie),
 • matematykę finansową (procent prosty i składany),
 • wycenę papierów wartościowych (akcje, prawa poboru, dywidenda),
 • dźwignię finansową i operacyjną,
 • ocenę efektywności inwestycji (okres zwrotu nakładów, rzeczywista i księgowa stopa zwrotu, wartość bieżąca netto -- NPV, wewnętrzna stopa zwrotu -- IRR),
 • formy płatności w transakcjach zagranicznych i operacje walutowe,
 • inne zagadnienia (inflacja, budżetowanie, podatki, przepisy antymonopolowe).

Przedmowa (7)
CZĘŚĆ I Rachunkowość finansowa (11)
1. Istota i znaczenie rachunkowości (13)
2. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości (37)
3. Rachunek zysków i strat (61)
4. Bilans (83)
5. Rachunek przepływów pieniężnych (105)
6. Polityka rachunkowości (119)
7. Wycena majątku i kapitałów (129)
8. Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym (141)
9. Wskaźniki finansowe (149)
10. Inne mierniki efektywności (175)
CZĘŚĆ II Rachunkowość zarządcza (185)
11. Podstawy rachunku kosztów (187)
12. Rachunek kosztów a ustalanie cen (211)
13. Koszt krańcowy (227)
14. Koszt normatywny (255)
15. Kontrola budżetowa (273)
CZĘŚĆ III Zarządzanie finansowe (297)
16. Koszt kapitału (299)
17. Ocena efektywności inwestycji kapitałowych (313)
18. Zarządzanie kapitałem obrotowym (343)
19. Wartość akcji (367)
20. Fuzje, przejęcia i transakcje wykupu (391)
21. Podatki w firmie (405)
22. Transakcje międzynarodowe (431)
Dodatki (443)
A Słowniczek (445)
B Tabela procentu składanego dla 1 zł (455)
C Tabela wartości bieżącej 1 zł (459)
D Tabela skumulowanych wartości bieżących 1 zł (463)
E Odpowiedzi do pytań kontrolnych (467)
F Pytania i zadania sprawdzające (489)
Skorowidz (503)
Księgowość to jedno z najpełniejszych źródeł informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Gospodarka rynkowa, która stała się u nas funkcjonującym modelem gospodarczym stwarza obiektywną konieczność tego, by tajniki rachunkowości i finansów stały się zrozumiałe nie tylko dla przedstawicieli tej branży, ale i szerszego grona decydentów. Zwłaszcza, że w tej dziedzinie wiedzy wytworzył się własny język, którego zrozumienie, jakkolwiek konieczne, możliwe staje się dopiero po opanowaniu podstawowych wiadomości z tego zakresu.

Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym omówiono podstawowe elementy sprawozdania finansowego, rachunku strat i zysków, przepływów pieniężnych w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości. Omówiono też podstawy prawne i organizację rachunkowości w polskiej gospodarce. Przeprowadzono analizę różnorodnych wskaźników z punktu widzenia oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozdział drugi poświęcony jest tzw. "rachunkowości zarządczej" widzianej przez menedżera średniego szczebla. Omówiono pojęcie kosztu, procedury kalkulacyjne, rachunek kosztów zmiennych oraz kalkulację kosztów działań i kosztów krańcowych. Trzecim rozdział przedstawia problemy zarządzania finansowego z punktu widzenia efektywnego wykorzystania kapitału. Omówiane w książce zagadnienia przekazane zostały w sposób dogłębny i fachowy, bez zbytnich uproszczeń i stosowanego w tego typu publikacjach "spojrzenia z lotu ptaka".

Magazyn Literacki R-KS; 04/2007


pokaż wszystkie
płatności onepress.pl