Finanse »
Kluczowe wskaźniki efektywności ...

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie

Autor: David Parmenter

Stron: 368
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Onepress
Wydawca: Onepress
Cena:
67,00 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 13,40 zł
53,60 zł 67,00 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
67,00 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
53,60 zł
67,00 zł
Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) to jedne z najważniejszych narzędzi zarządzania w organizacjach. Mają ułatwiać ocenę działania organizacji poprzez pomiar stopnia realizacji jej celów, a przez to przyczyniać się do podejmowania właściwych decyzji. Niestety, w wielu przypadkach przyjmuje się niewłaściwe KPI, co prowadzi do nieodpowiednich działań i spowalnia projekty. Konsekwencją jest niższa jakość współpracy z innymi jednostkami i ogólne pogorszenie pozycji organizacji. Tymczasem jednym z warunków sukcesu zarządzania jest właściwe rozumienie i stosowanie wskaźników efektywności, a początkiem tego rozumienia — ich podział na wskaźniki rezultatu i wskaźniki efektywności.

Celem niniejszej książki jest wsparcie organizacji w opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu najskuteczniejszych, zwycięskich KPI — takich miar efektywności, które mogą bardzo wiele zmienić poprzez sukcesywne dostosowywanie codziennych działań do strategicznych celów organizacji. Autor pokazał, w jaki sposób kierownicy mogą uniknąć najgroźniejszych pułapek i stworzyć KPI, które staną się cennym narzędziem zarządczym. Zaprezentowana metodologia jest prosta, zrozumiała, a przede wszystkim praktyczna. Dla każdego, kto ma wdrożyć KPI w swojej organizacji, ta książka okaże się bezcenna.
 • Siedem cech KPI
 • Istotne różnice pomiędzy wskaźnikami rezultatu i efektywności
 • Nowy uproszczony sześcioetapowy proces ustalania i stosowania KPI
 • Mity związane ze sferą mierzenia efektywności, które utrudniają osiąganie postępów
 • Dlaczego KPI nie należy wykorzystywać w ramach systemów wynagrodzeń uzależnionych od wyników
 • Doniosłość poglądów reformatorów paradygmatu (np. kwestia rezygnacji w ujęciu Petera Druckera)
 • Znaczenie zrozumienia ciemnej strony miar efektywności
 • Ustalanie skutecznych miar efektywności
 • Zestaw narzędzi umożliwiających organizacji znalezienie krytycznych czynników sukcesu, źródła wszystkich istotnych miar
 • Potrzeba posiadania wewnętrznego eksperta ds. pomiarów
 • Sposób przewodzenia procesowi zmian i prowadzenia ich sprzedaży w sferze mierzenia efektywności
 • Ponad 200 miar efektywności

Klucz do stworzenia prawdziwie zwycięskich KPI leży w Twoich rękach!


David Parmenter — jest czołowym ekspertem w zakresie tworzenia KPI, znanym ze skłaniających do myślenia, żywiołowych sesji, dzięki którym wiele organizacji zmieniło swoje podejście do zarządzania efektywnością i radykalnie poprawiło skuteczność. Prowadził warsztaty z udziałem tysięcy uczestników z 30 krajów, pracował dla firm Ernst & Young, BP Oil Ltd, Arthur Andersen i PricewaterhouseCoopers. Jest członkiem Związku Koncesjonowanych Księgowych Anglii i Walii. Regularnie publikuje w czasopismach profesjonalnych i biznesowych. Jest także autorem wielu książek o tej tematyce.

O autorze (9)

Przedmowa (11)

Podziękowania (25)

CZĘŚĆ I. OBRAZ SYTUACJI

Rozdział 1. Wielkie nieporozumienie związane z KPI (29)

 • Kluczowe wskaźniki rezultatu (30)
 • Wskaźniki rezultatu (31)
 • Wskaźniki efektywności (32)
 • Kluczowe wskaźniki efektywności (33)
 • Siedem cech KPI (37)
 • Różnice pomiędzy KRI, KPI, RI oraz PI (40)
 • Problem z wyprzedzeniem i opóźnieniem (40)
 • Liczba wymaganych miar - zasada 10/80/10 (44)
 • Znaczenie aktualnych pomiarów (46)
 • Na jakim etapie jest Twoja podróż do krainy miar efektywności? (47)
 • Przypisy (48)

Rozdział 2. Mity dotyczące pomiaru efektywności (49)

 • Mit 1: większość miar prowadzi do lepszej efektywności (50)
 • Mit 2: wszystkie miary działają skutecznie w każdej organizacji i w każdym czasie (50)
 • Mit 3: wszystkie miary efektywności to KPI (51)
 • Mit 4: dzięki powiązaniu KPI z wynagrodzeniem zwiększymy efektywność (51)
 • Mit 5: możemy wyznaczyć odpowiednie cele na koniec roku (52)
 • Mit 6: mierzenie efektywności jest stosunkowo proste, a właściwe miary są oczywiste (53)
 • Mit 7: KPI są wskaźnikami finansowymi i niefinansowymi (54)
 • Mit 8: projekt pomiaru efektywności można przekazać firmie konsultingowej (55)
 • Mity otaczające zrównoważoną kartę wyników (55)
 • Przypisy (63)

Rozdział 3. Niezamierzone skutki: ciemna strona miar (65)

 • Przykład: kolej miejska (65)
 • Przykład: szpitalny oddział ratunkowy (66)
 • Przykłady z książki Deana Spitzera (67)
 • Wynagrodzenie uzależnione od wyników (67)
 • Lista kontrolna dysfunkcyjnych miar efektywności (69)
 • Przypisy (69)

Rozdział 4. Rewitalizacja efektywności (71)

 • Pięć kamieni węgielnych (73)
 • Wiele aspektów zarządzania efektywnością (87)
 • Przypisy (97)

Rozdział 5. Strategia i jej znaczenie dla miar efektywności (99)

 • Określenie misji, wizji, wartości i zasad szczupłego zarządzania organizacji (100)
 • Tworzenie strategii zrozumiałej dla pracowników (102)
 • Upewnij się, że Twoja strategia jest zrównoważona (103)
 • Monitorowanie wdrażania strategii (104)
 • Budowanie przyszłości (107)
 • Przypisy (107)

CZĘŚĆ II. METODOLOGIA ZWYCIĘSKICH KPI

Rozdział 6. Tło metodologii zwycięskich KPI i jej migracja (111)

 • Pierwotny proces 12 kroków (111)
 • Nowy proces sześcioetapowy (113)
 • Metodologia zwycięskich KPI i jej migracja (113)
 • Przegląd sześciu etapów (115)

Rozdział 7. Kamienie węgielne procesu wdrażania kluczowych wskaźników efektywności (117)

 • Kamień węgielny "partnerstwo z pracownikami, związkami zawodowymi i podmiotami zewnętrznymi" (118)
 • Kamień węgielny "transfer uprawnień na pierwszą linię" (119)
 • Kamień węgielny "pomiar i raportowanie tylko tego, co jest istotne" (121)
 • Kamień węgielny "wyodrębnianie KPI z krytycznych czynników sukcesu" (122)
 • Kamień węgielny "rezygnacja z procesów, które nie przynoszą efektów" (123)
 • Kamień węgielny "powołanie wywodzącego się z organizacji dyrektora ds. pomiarów" (124)
 • Kamień węgielny "zrozumienie definicji zwycięskich KPI w całej organizacji" (126)
 • Przypisy (126)

Rozdział 8 . Skłonienie prezesa i wyższej kadry kierowniczej do zaangażowania się w zmiany (etap 1) (127)

 • Pozyskanie wyższej kadry kierowniczej (127)
 • Uzgodnienie harmonogramu, zasobów oraz metody (132)
 • Korzyści wynikające z tego etapu (135)
 • Przypisy (136)

Rozdział 9 . Podniesienie kwalifikacji zasobów wewnętrznych, aby umożliwić zarządzanie projektem KPI (etap 2) (137)

 • Stworzenie zespołu zwycięskich KPI pracującego nad projektem w pełnym wymiarze czasu (138)
 • Ustanowienie kultury i procesu "po prostu to zróbmy" (143)
 • Korzyści wynikające z tego etapu (147)
 • Przypisy (147)

Rozdział 10. Przewodzenie procesowi zmian i ich sprzedaż (etap 3) (149)

 • Jak przeprowadzić transformację firmy Johna Kottera (149)
 • Nauka sprzedaży z wykorzystaniem emocjonalnych bodźców wpływających na kupującego (151)
 • Triki sprzedażowe, którymi należy się posłużyć, aby otrzymać zielone światło (152)
 • Sprzedaż zwycięskich KPI pracownikom organizacji (158)
 • Korzyści wynikające z tego etapu (162)
 • Przypisy (162)

Rozdział 11. Znajdowanie operacyjnych krytycznych czynników sukcesu organizacji (etap 4) (163)

 • Operacyjne krytyczne czynniki sukcesu a skutki zewnętrzne (164)
 • Operacyjne krytyczne czynniki sukcesu - brakujące ogniwo (166)
 • Zasady ustalania operacyjnych krytycznych czynników sukcesu (166)
 • Cechy krytycznych czynników sukcesu (170)
 • Cztery zadania dla celów identyfikacji operacyjnych krytycznych czynników sukcesu (171)
 • Metodologie alternatywne (183)
 • Korzyści wynikające z tego etapu (185)
 • Przypisy (185)

Rozdział 12. Ustalenie miar, które będą skuteczne w naszej organizacji (etap 5) (187)

 • Jak należy ustalać miary - przegląd (187)
 • Ustalanie miar efektywności zespołów (188)
 • Zapisywanie miar efektywności w bazie danych (196)
 • Oddzielanie ziarna od plew (198)
 • Znalezienie KRI, które należy raportować zarządowi (200)
 • Znajdowanie zwycięskich KPI (201)
 • Galeria miar (203)
 • Korzyści wynikające z tego etapu (204)
 • Przypisy (204)

Rozdział 13. Pozyskiwanie miar napędzających efektywność (etap 6) (205)

 • Opracowanie platformy sprawozdawczej dla wszystkich szczebli organizacji (205)
 • Umożliwienie stosowania zwycięskich KPI (209)
 • Dopracowywanie KPI, aby utrzymać ich znaczenie (212)
 • Korzyści wynikające z tego etapu (214)
 • Przypisy (214)

Rozdział 14. Raportowanie miar efektywności (215)

 • Prace Stephena Fewa w dziedzinie wizualizacji danych (215)
 • Raportowanie KPI kierownictwu i pracownikom (216)
 • Raportowanie miar efektywności kierownictwu (219)
 • Raportowanie miar efektywności pracownikom (223)
 • Raportowanie miar efektywności zarządowi (228)
 • Raportowanie zespołowych miar efektywności (233)
 • Wzajemne dopasowanie raportów miar efektywności (235)
 • Projektowanie raportów dostosowanych do obecnych technologii (236)
 • Przypisy (237)

CZĘŚĆ III. NIEZBĘDNIK DYREKTORA DS. POMIARÓW

Rozdział 15. Zasoby dla dyrektora ds. pomiarów (241)

 • CMO potrzebuje klastra mentorów (241)
 • Wytyczne dla zewnętrznego facylitatora KPI (242)
 • Pamiętaj o podstawach (245)
 • Zasoby (245)
 • Prowadzenie warsztatów (248)
 • Wnioski z wdrożeń (250)
 • Przypisy (260)

Rozdział 16. Studia przypadków z warsztatów krytycznych czynników sukcesu (261)

 • Pierwsze studium przypadku z sektora prywatnego: azjatycki koncern (261)
 • Drugie studium przypadku z sektora prywatnego: firma medyczna (262)
 • Trzecie studium przypadku z sektora prywatnego: zakład produkcji leśnej (264)
 • Czwarte studium przypadku z sektora prywatnego: firma produkująca samochody (266)
 • Piąte studium przypadku z sektora prywatnego: firma handlująca drewnem (266)
 • Szóste studium przypadku z sektora prywatnego: bank inwestycyjny (266)
 • Pierwsze studium przypadku organizacji non-profit: klub golfowy (268)
 • Drugie studium przypadku organizacji non-profit: Surf Life Saving (270)
 • Pierwsze studium przypadku organizacji sektora publicznego (274)
 • Drugie studium przypadku organizacji sektora publicznego (275)
 • Studium przypadku stowarzyszenia księgowych (276)
 • Studium przypadku organizacji dobroczynnej (276)

Rozdział 17. Popularne krytyczne czynniki sukcesu i odpowiadające im miary (279)

Rozdział 18. Porównanie z innymi metodologiami (287)

 • Główne różnice między metodologiami zrównoważonej karty wyników i zwycięskich KPI (287)
 • PuMP Stacey Barr (289)
 • Zrównoważona karta wyników Paula Nivena (293)
 • Przypisy (294)

Rozdział 19. Niezbędnik prezesa (297)

 • List do Ciebie, prezesie (297)
 • Przywództwo w zakresie mierzenia efektywności musi pochodzić od prezesa (300)
 • Przypisy (302)

Dodatek A. Fundamenty systemów wynagradzania opartych na wynikach (303)

 • Miliardowe prezenty (303)
 • Fundamenty (304)
 • Przypisy (317)

Dodatek B. Projekt zakresu obowiązków dyrektora ds. pomiarów (319)

 • Zarys (319)
 • Obowiązki dyrektora ds. pomiarów (320)
 • Umiejętności i doświadczenie (321)

Dodatek C. Prowadzenie skutecznych prezentacji (323)

Dodatek D. Baza danych miar efektywności (329)

Najczęściej kupowane razem:

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie plus 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? plus Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone
Cena zestawu: 122,31 zł 143,90 zł
Oszczędzasz: 21,59 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie

Najczęściej kupowane razem ebooki:

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie plus 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? plus Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone
Cena zestawu: 122,31 zł 143,90 zł
Oszczędzasz: 21,59 zł(15%)
Do koszyka
zestaw0 Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie
David Parmenter jest czołowym ekspertem w zakresie tworzenia KPI, znanym ze skłaniających do myślenia, żywiołowych sesji, dzięki którym wiele organizacji zmieniło swoje podejście do zarządzania efektywnością i radykalnie poprawiło skuteczność. Klu-czowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) to jedne z najważniejszych narzędzi zarządzania w organizacjach. Mają ułatwiać ocenę działania organizacji poprzez pomiar stopnia realizacji jej celów, a przez to przyczyniać się do podejmowania właściwych decyzji. Niestety, w wielu przypadkach przyjmuje się niewłaściwe KPI, co prowadzi do nieodpowiednich działań i spowalnia projekty. Konsekwencją jest niższa jakość współpracy z innymi jednostkami i ogólne pogorszenie pozycji organizacji. Tymczasem jednym z warunków sukcesu zarządzania jest właściwe rozumienie i stosowanie wskaźników efektywności, a początkiem tego rozumienia jest ich podział na wskaźniki rezultatu i wskaźniki efektywności. Książka stanowi wsparcie dla organizacji w opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu najskuteczniejszych, zwycięskich KPI - takich miar efektywności, które mogą bardzo wiele zmienić poprzez sukcesywne dostosowywanie codziennych działań do strategicznych celów organizacji. Autor pokazał, w jaki sposób kierownicy mogą uniknąć najgroźniejszych pułapek i stworzyć KPI, które staną się cennym narzędziem zarządczym. Zaprezentowana metodologia jest prosta, zrozumiała, a przede wszystkim praktyczna. Dla każdego, kto ma wdrożyć KPI w swojej organizacji, ta książka okaże się bezcenna.

Personel i Zarządzanie


  płatności onepress.pl