Harvard Business Review. Fuzje i...

Harvard Business Review. Fuzje i przejęcia

Autor: Harvard Business School Press

Harvard Business Review. Fuzje i przejęcia
Stron: 216
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Onepress

Niewiele fuzji i przejęć kończy się sukcesem. Dlaczego? Czy to kwestia różnic pomiędzy organizacjami, sposobami pracy lub mentalnością pracowników? A może menedżerowie kierujący procesem połączenia źle pojmują cele tych działań? Fuzja lub przejęcie to nie tylko kumulacja aktywów -- to także kwestie finansowe, strategiczne i personalne. Bardzo istotne są tu odpowiednia wycena przejmowanego przedsiębiorstwa, obsadzanie nowych stanowisk i motywowanie pracowników dwóch firm do wspólnego działania. Aby proces integracji przyniósł odpowiednie korzyści, należy go właściwie i odpowiednio wcześnie zaplanować.

Niniejsza książka jest zbiorem artykułów poświęconych łączeniu i przejmowaniu firm. Ukazały się one w Harvard Business Review -- cenionym przez menedżerów, naukowców i przedsiębiorców czasopiśmie wydawanym przez jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Autorami artykułów są uznani fachowcy z dziedziny zarządzania i strategii. W swoich artykułach opisują zasady określania wartości przejmowanych firm, wyboru sposobu rozliczenia transakcji, doboru odpowiednich ludzi na nowe stanowiska i integrowania firm w taki sposób, aby można było wykorzystać ich najlepsze cechy.

 • Opłacalność fuzji i przejęć
 • Etapy przejmowania firmy
 • Kalkulacja wartości firmy i wybór formy płatności
 • Niwelowanie różnic pomiędzy firmami
 • Usuwanie zbędnych stanowisk pracy
 • Dobór personelu
 • Korzystanie z usług "menedżerów do zadań specjalnych"

Książki z serii Harvard Business Review powinny stać się lekturą obowiązkową dla ambitnych pracowników każdej organizacji na świecie.

Dyskusja - mistrzowie fuzji i przejęć (7)
PROWADZĄCY DYSKUSJĘ: DENNIS CAREY

Od informacji do transakcji - pięć etapów udanego przejęcia (29)
ROBERT J. AIELLO I MICHAEL D. WATKINS

Jak nie przepłacić za przejmowaną firmę? (51)
ROBERT G. ECCLES, KERSTEN L. LANES I THOMAS C. WILSON

W akcjach czy w gotówce - formy zapłaty za fuzje i przejęcia (79)
ALFRED RAPPAPORT I MARK L. SIROWER

Czy tę fuzję można ocalić? (109)
SARAH CLIFFE

Kto odchodzi, kto zostaje? (135)
DAVID A. LIGHT

Jak GE Capital integruje przejęte firmy? (153)
RONALD N. ASHKENAS, LAWRENCE J. DEMONACO I SUZANNE C. FRANCIS

Menedżerowie integracji - liderzy do zadań specjalnych (183)
RONALD N. ASHKENAS I SUZANNE C. FRANCIS

O autorach (207)

Tylko w Polsce wartość ujawnionych w 2005 r. 322 fuzji i przejęć wyniosła 7,86 mld USD. W dziesięciu państwach naszego regionu przeprowadzono 1848 takich transakcji na łączną kwotę 90 mld USD. Byłoby ich zdecydowanie więcej, ale duża część transakcji nie dochodzi do skutku. Wydana przez Helion książka "Fuzje i przejęcia" to zbiór artykułów z fachowego "Business Herald Review" poświęconych łączeniom i przejęciom firm. Czytelnik może nie zostanie ekspertem mogącym samodzielnie przeprowadzić transakcję, ale książka z pewnością pomoże w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu fuzji czy przejęcia.

Wprost SS; 12-11-06


  pokaż wszystkie
  płatności onepress.pl