100 sposobów na zgłębienie tajem...

100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu

Autorzy: Tom Stafford, Matt Webb

Stron: 384
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Helion

Poznaj sekrety funkcjonowania mózgu

 • Procesy zachodzące w mózgu
 • Selekcjonowanie informacji odbieranych zmysłami
 • Sposoby przyswajania wiedzy

Badania ludzkiego mózgu przeprowadzane przez ostatnich 20 lat dowiodły, że porównywanie zasad jego funkcjonowania do działania komputera jest dużym błędem. W wyniku tych badań dostrzeżono, jak ogromną rolę w procesach myślowych odgrywają emocje. Sposób przetwarzania informacji przez mózg to niezwykle skomplikowany proces, którego nie da się porównać z jakimkolwiek procesem obliczeniowym realizowanym przez komputer. Badaniami sposobu funkcjonowania ludzkiego mózgu zajmuje się neuropsychologia kognitywna. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, w jaki sposób nasz mózg interpretuje sygnały docierające do niego ze zmysłów, jak przyswaja wiedzę i jak selekcjonuje informacje, które zapamiętujemy. Taka wiedza jest przydatna nie tylko psychologom. Jeśli poznamy tajniki działania umysłu, będziemy mogli projektować witryny WWW, które będą zapadać w pamięć, aplikacje, których obsługa nie przysporzy problemu użytkownikom, i reklamy, których treść będzie oddziaływać na właściwe ośrodki mózgu.

Książka "100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu" to przegląd wyników badań naukowców zajmujących się neuropsychologią kognitywną. Przedstawia nie tylko sposób funkcjonowania ludzkiego mózgu, ale również powiązania pomiędzy jego działaniem a naszymi zachowaniami. Podpowiada metody rozwiązywania różnych problemów z wykorzystaniem określonych właściwości naszego mózgu. Czytając tę książkę, dowiesz się, jak działa mózg, w jaki sposób filtrujemy i przyswajamy informacje oraz jak funkcjonuje nasza pamięć. Nauczysz się lepiej wykorzystywać swoje możliwości intelektualne oraz uwzględniać zasady funkcjonowania umysłu podczas projektowania aplikacji i witryn WWW, pisania tekstów oraz rozmawiania z ludźmi.

 • Sposoby badania ludzkiego mózgu
 • Przetwarzanie informacji wzrokowych
 • Koncentracja
 • Procesy zachodzące w mózgu podczas słuchania i mówienia
 • Łączenie informacji pochodzących z różnych źródeł
 • Zapamiętywanie informacji i wyciąganie wniosków

Ta książka pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego umysłu.

Wstęp do wydania polskiego (7)

Słowo wstępne (9)

Informacje dodatkowe (11)

Przedmowa (17)

Rozdział 1. Wewnątrz mózgu (27)

 • 1. Zobaczyć, jak działa mózg, bez zaglądania do jego wnętrza (28)
 • 2. Elektroencefalogram: EEG pozwala na uzyskanie ogólnego obrazu (31)
 • 3. Emisyjna tomografia pozytronowa: pośredni pomiar aktywności za pomocą PET (32)
 • 4. Funkcjonalny rezonans magnetyczny: stan obecny (33)
 • 5. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna: pobudzanie lub tłumienie aktywności fragmentów mózgu (34)
 • 6. Neuropsychologia, mit o 10% i dlaczego wykorzystujemy cały mózg (35)
 • 7. Centralny układ nerwowy (39)
 • 8. Kora mózgowa i cztery płaty (43)
 • 9. Neuron (45)
 • 10. Śledzenie wpływu funkcji poznawczych na przepływ krwi w mózgu (49)
 • 11. Dlaczego ludzie nie funkcjonują jak przyciski windy (51)
 • 12. Tworzenie własnego homunkulusa sensorycznego (54)

Rozdział 2. Widzenie (59)

 • 13. Zrozumieć przetwarzanie wzrokowe (59)
 • 14. Zobaczmy ograniczenia naszego widzenia (65)
 • 15. By widzieć, trzeba działać (69)
 • 16. Plamka ślepa (72)
 • 17. Przerwy w widzeniu (76)
 • 18. Gdy czas się zatrzymuje (78)
 • 19. Zwolnienie fiksacji to szybsza reakcja (81)
 • 20. Fałszywe trzy wymiary (83)
 • 21. Obiekty mogą się poruszać, ale nie źródło światła (88)
 • 22. Znaczenie głębi (91)
 • 23. Jasność to nie to samo co luminacja - złudzenie cienia pionka (97)
 • 24. Wywoływanie złudzenia głębi za pomocą okularów przeciwsłonecznych (101)
 • 25. Zobaczyć ruch, gdy nic się nie porusza (103)
 • 26. Adaptacja (106)
 • 27. Pokazać ruch, gdy nic się nie porusza (109)
 • 28. Ekstrapolacja ruchu: opóźnienie rozbłysku (113)
 • 29. Jak przesuwające się kwadraty stają się kroczącymi stopami? (116)
 • 30. Zrozumieć złudzenie kłębiących się węży (119)
 • 31. Zmniejszanie wyobrażanych odległości (125)
 • 32. System obronny (129)
 • 33. Zakłócenia neuronowe to cecha, a nie błąd (131)

Rozdział 3. Uwaga (135)

 • 34. Szczegóły oraz granice uwagi (136)
 • 35. Szacowanie liczby pozwala na szybsze liczenie (139)
 • 36. Jak poczuć obecność oraz brak uwagi (141)
 • 37. Przyciąganie uwagi (146)
 • 38. Nie patrzymy dwa razy w to samo miejsce (150)
 • 39. Unikanie przerw w uwadze (152)
 • 40. Ślepota na zmiany (157)
 • 41. Jak dzięki koncentracji (na czymś innym) sprawić, by przedmioty znikały (160)
 • 42. Mózg karze elementy, które podnoszą fałszywy alarm (162)
 • 43. Gry komputerowe sposobem na poprawienie uwagi wzrokowej (166)

Rozdział 4. Słyszenie i mowa (171)

 • 44. Mierzenie czasu uszami (172)
 • 45. Wykrywanie źródła dźwięku (174)
 • 46. Odkrywanie wysokości dźwięku (178)
 • 47. Zachować równowagę (180)
 • 48. Wykrywanie dźwięków na granicy pewności (182)
 • 49. Mowa - szerokopasmowe wejście do naszych głów (183)
 • 50. Okrągłe wymawianie okrągłych rzeczy (186)
 • 51. Jak podczas czytania nie tracić danych przez zapchany bufor pamięci (190)
 • 52. Przetwarzanie z grubsza - rozwiązania równoległe (194)

Rozdział 5. Integracja (199)

 • 53. Jak łączyć informacje dotyczące czasu z dźwiękiem, a informacje o położeniu ze światłem (200)
 • 54. Jak dzielić uwagę pomiędzy różne lokalizacje (202)
 • 55. Określanie kolorów a sygnały mieszane (205)
 • 56. Jak uniknąć podążania za bodźcem (208)
 • 57. Łączenie modalności a intensywność doznań (212)
 • 58. Samoobserwacja a intensywność doznań (215)
 • 59. Efekt McGurka - jak słyszeć oczami (217)
 • 60. Jak odróżniać rozproszone głosy (219)
 • 61. Dlaczego mówimy do siebie? (221)

Rozdział 6. Ruch (227)

 • 62. Zjawisko zepsutych schodów ruchomych: gdy kontrolę przejmuje autopilot (227)
 • 63. We własnym uścisku (230)
 • 64. Kształtowanie mapy ciała (233)
 • 65. Dlaczego nie możemy sami się połaskotać (237)
 • 66. Jak oszukać połowę umysłu (241)
 • 67. Przedmioty przyjazne dla użytkownika (245)
 • 68. Prawo- czy leworęczny? (247)
 • 69. Jak korzystać z obu półkul mózgowych (252)

Rozdział 7. Wnioskowanie (257)

 • 70. Jak biegle posługiwać się liczbami (257)
 • 71. Częstotliwość zamiast prawdopodobieństwa (260)
 • 72. Jak wykryć oszustwo (265)
 • 73. Jak przekonać kogoś, że czuje się lepiej (268)
 • 74. Jak zachować status quo (272)

Rozdział 8. Całość (277)

 • 75. Intuicja Gestalt (277)
 • 76. Synchronizacja w czasie (280)
 • 77. Jak wyodrębnić postać ludzką ze zbioru punktów świetlnych (284)
 • 78. Jak ożywić martwy przedmiot (288)
 • 79. Związek przyczynowo-skutkowy (291)
 • 80. Działanie bez udziału świadomości (295)

Rozdział 9. Pamięć (299)

 • 81. U bram umysłu (300)
 • 82. Przekaz podprogowy jest prosty i mało skuteczny (303)
 • 83. Fałszywe wrażenie znajomości (305)
 • 84. Zalety jednoznacznych źródeł doświadczenia (309)
 • 85. Fałszywe wspomnienia (313)
 • 86. Zmiana kontekstu a budowanie trwałych wspomnień (318)
 • 87. Kontekst a wydajność pamięci (321)
 • 88. Myśl o swojej sile (325)
 • 89. Pamięć a orientacja w przestrzeni (329)
 • 90. Doświadczenia poza ciałem (332)
 • 91. Strefa mroku - stan hipnagogiczny (334)
 • 92. Nieodparty urok małej czarnej (337)

Rozdział 10. Inni ludzie (343)

 • 93. Zrozumieć, dlaczego twarze są wyjątkowe (344)
 • 94. Okazywanie emocji (347)
 • 95. Jak poprawić sobie nastrój (352)
 • 96. Wspomnienia a emocje (355)
 • 97. Podążając za wzrokiem (358)
 • 98. Naśladowanie (362)
 • 99. Manipulowanie nastrojem (365)
 • 100. Siła uprzedzeń (369)

Skorowidz (373)

płatności onepress.pl