Jeremy Gutsche

Jeremy Gutsche jest kanadyjskim ekspertem w dziedzinie innowacyjności, przedsiębiorcą i autorem kilku popularnych książek. Jest założycielem i dyrektorem generalnym serwisu Trendhunter, witryny dotyczącej identyfikowania trendów. Gutsche często bierze udział w konferencjach, a jego opinie są cytowane przez takie media, jak The Economist, Fox Business, CBC News czy Entertainment Tonight.
  1. Lepiej i szybciej. Sprawdzona ścieżka do najlepszych pomysłów
    • Książka drukowana
    • Pdf
    • ePub
    • Mobi
płatności onepress.pl