Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wiedza Powszechna - książki

Lista Kafelki

Data wydania
Wiedza Powszechna - książki

WYDAWNICTWO WIEDZA POWSZECHNA powstało w styczniu 2012 roku. Kontynuuje działalność wydawniczą Wydawnictwa "Wiedza Powszechna" Sp. z o. o. Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" Sp. z o. o. ma długą tradycję i duży wkład w popularyzację wiedzy z różnych dziedzin. Jej początki sięgają 1946 roku, gdy rozpoczęła działalność jako wyodrębniona redakcja Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik", wydając wielonakładowe broszury popularnonaukowe z różnych dziedzin, które w założeniu miały się stać podstawą domowych biblioteczek. Ten etap działalności Wiedzy Powszechnej zainicjował i animował jej faktyczny założyciel — Stanisław Tazbir (1892–1978), pedagog i działacz oświatowy, uczestnik podziemnego życia politycznego w czasie wojny. W roku 1952 uchwałą Prezydium Rządu, a następnie zarządzeniem ministra szkół wyższych i nauki powołano do życia Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna. Od kwietnia 2007 r. w wyniku komercjalizacji powstało Wydawnictwo Wiedza Powszechna Sp. z o. o. We wrześniu 2011 r. likwidator spółki podał Wydawnictwo do upadku. WYDAWNICTWO WIEDZA POWSZECHNA kontynuuje działalność wydawniczą spółki Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" Sp. z o. o. Obecnie Wydawnictwo skupia się na słownikach i książkach do nauki języków obcych. Posiada w swoim portfolio blisko 250 pozycji książkowych poświęconych nauce języków obcych.

więcej »