Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Polityka - ebooki

Lista Kafelki

Data wydania
Polityka - ebooki

Wydawcą tygodnika POLITYKA jest Sp. z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna. Wcześniej Polityka funkcjonowała w ramach spółdzielni pracy, którą utworzyli w 1990 roku, przy okazji likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch, dziennikarze i pracownicy redakcji POLITYKI. Zmiana formy prawnej w 2013 r. podyktowana została chęcią lepszego dostosowania się do dynamicznych zmian dotykających w ostatnich latach rynek prasowy. Funkcję komplementariusza (podmiotu zarządzającego) w nowej spółce, pełni specjalnie powołana POLITYKA spółka z o.o., której udziałowcami zostało 20 pracowników wydawnictwa, w tym członkowie zarządu, kierownictwa redakcji, rady nadzorczej, a także pokaźna grupa publicystów tygodnika, wybrana w trybie wewnętrznych konsultacji. 1/3 udziałowców spółki nie należała wcześniej do Spółdzielni. Komplementariusz ma jedynie symboliczny dwuprocentowy udział w kapitale akcyjnym SKA, ale obligatoryjnie musi aprobować większością 2/3 głosów strategiczne decyzje dotyczące SKA. W otoczeniu konkurencyjnym naszego tygodnika wrze, ale sytuacja POLITYKI jest bardzo stabilna. Wydawnictwo ma mocne fundamenty ekonomiczne, jest niezależne finansowo i rozwija się samodzielnie, bez udziału żadnego inwestora zewnętrznego

więcej »

Tytuły książek wydawnictwa: Polityka