ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

akademia-wychowania-fizycznego-w-krakowie Sekcja Projektów Wydawniczych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora AWF, której podstawową misją jest realizacja zadań wydawniczych, dystrybucyjnych i promocyjnych.
Działalność wydawnicza znajduje się pod merytoryczną opieką Kolegium Wydawniczego, które podejmuje decyzje o przyjęciu książek do druku, wskazuje recenzentów oraz kształtuje politykę wydawniczą Uczelni.

Obecnie publikowane prace naukowe i dydaktyczne ukazują się w dwóch seriach wydawniczych: MONOGRAFIE (od maja 2011) i PODRĘCZNIKI (od marca 2011). W latach ubiegłych były to serie: PODRĘCZNIKI I SKRYPTY (do kwietnia 2010), STUDIA I MONOGRAFIE (do listopada 2010) oraz ZESZYTY NAUKOWE (do lutego 2009). Wydawnictwo publikuje również czasopisma z zakresu nauk, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych w uczelni. Należą do nich: czasopismo ANTROPOMOTORYKA, FOLIA TURISTICA oraz STUDIA HUMANISTYCZNE.