Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Dla kogo i dlaczego napisałam tę książkę?

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Ewa Lisowska, autorka książki Kobiecy styl zarządzania:


Kto jest potencjalnym czytelnikiem mojej książki?


To książka nie tylko dla kobiet, które chciałyby zawalczyć o stanowisko kierownicze, ale brakuje im odwagi i wiary w siebie. To książka także dla mężczyzn sprawujących funkcje menedżerskie. Ważne jest, by dostrzegli korzyści płynące dla firmy z bardziej zrównoważonego pod względem płci zespołu podejmującego decyzje i odpowiedzialnego za jej rozwój.


Współczesna gospodarka przekształca się w kierunku gospodarki wiedzy i usług, płaskich struktur organizacyjnych i akceptowania różnorodności, jako elementu sprzyjającego kreatywności oraz innowacyjności pracowników, a co za tym idzie - wyższej ich wydajności. W gospodarce poindustrialnej, w większym stopniu niż w gospodarce opartej na przemyśle i pracy fizycznej, przydatne są cechy kobiecego sposobu myślenia i działania. Warto więc już dziś zwrócić uwagę na potencjał kobiet – ich wiedzę i wykształcenie, otwartość na zmiany, chęć dokształcania się i posiadanie umiejętności przydatnych zarówno w określaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa, jak i sprawowaniu stanowisk menedżerskich.


Kobiety nadają się na stanowiska menedżerskie równie dobrze jak mężczyźni, a doświadczenie życiowe kobiet wnosi wartość dodaną do zarządzania firmą w postaci takich cech jak dążenie do współpracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespołach, zdolność dostosowywania się do zmian, dostrzeganie na pierwszym miejscu ludzi. To daje im w nowej ekonomii przewagę nad mężczyznami, którzy wielu spośród wymienionych umiejętności muszą się po prostu nauczyć. Więcej kobiet w zarządzaniu oznacza zatem zmianę jakościową w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i przekłada się – jak tego dowodzą długoletnie badania (1980–1998) prowadzone przez Roya Adlera z Pepperdine University w USA wśród 215 spośród 500 największych firm amerykańskich – na wyższą rentowność mierzoną wartością akcji, dochodów i aktywów.

Już czas, by kobiety uwierzyły w siebie i z większą pewnością oraz przekonaniem o sukcesie sięgały po najwyższe stanowiska lub zakładały własne firmy.


W książce podejmuję próbę odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co wynika z danych statystycznych i badań dotyczących kobiet i mężczyzn w zarządzaniu?

2. Jaka jest geneza obecnej sytuacji?

3. Czy może być lepiej i co można zrobić, by więcej kobiet było na stanowiskach menedżerskich, w tym co mogą zrobić kobiety, a co mężczyźni?


Życzę przyjemnej i owocnej lektury!


Ewa Lisowska

Zajrzyj na stronę książki