Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Style kierowania w małej firmie

Autor:
Ilona Dukaj
Wydawnictwo:
E-bookowo
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
103
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook 6,89 zł najniższa cena z 30 dni

10,25 zł (-32%)
7,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(6,89 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich liczba w znacznym stopniu przekracza ilość przedsiębiorstw państwowych. Jest to związane z prywatyzacją oraz rozwojem gospodarki rynkowej. Coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi na drodze do realizacji strategii firmy. Jest to również związane z przygotowaniem merytorycznym menedżerów do zarządzania. Istnieje wiele stylów kierowania firmą. Każdy z nich posiada swoje specyficzne cechy. Wybór jednego z nich zależy nie tylko od charakteru kierownika, ale także od specyfiki firmy. Zasadniczym celem niniejszej pracy jest to, czy i w jaki sposób styl kierowania wpływa na funkcjonowanie danej organizacji. Jako przykład posłuży firma, gdzie przeprowadzono badania. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono specyficzne cechy małej firmy na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. W rozdziale tym omówiono cele, jakie może przyjąć mała firma, warunki jej funkcjonowania na rynku wraz z szansami i zagrożeniami, jakie przed nią stoją. Zaprezentowano tu także słabości tej formy organizacji oraz specyfikę kierowania małym i średnim przedsiębiorstwem. Drugi rozdział jest poświęcony różnym stylom kierowania przedsiębiorstwem:  wychodząc od ich przeglądu i charakterystyki poprzez czynniki wpływające na wybór określonego stylu kierowania, kończąc na ocenie kształtowania się zachowań pracowników pod wpływem różnych stylów kierowania. Ostatni rozdział skupia się na charakterystyce firmy będącej przedmiotem obserwacji. Na podstawie przeprowadzonych badań wśród pracowników i kadry kierowniczej dokonano opisu stylu kierowania stosowanego w firmie oraz jego wpływu na zachowanie się pracowników. Dzięki temu można było określić, czy przyjęty styl kierowania spełnia swoje funkcje, czy też należy go poddać korekcie. Wstęp   Spis treści: WSTĘP    ROZDZIAŁ ISpecyfika małej firmy 1.1 Mała firma w ujęciu kryteriów klasyfikacyjnych    1.2 Cele małej firmy    1.3 Warunki funkcjonowania małej firmy - szanse i zagrożenia    1.4 Słabości małej firmy    1.5 Specyfika kierowania małą firmą    ROZDZIAŁ IIStyl kierowania w ujęciu modelowym 2.1 Pojęcie stylu kierowania    2.2 Przegląd i charakterystyka stylów kierowania    2.3 Czynniki wpływające na wybór określonego stylu kierowania    2.4 Ocena kształtowania się zachowań pracowników pod wpływem różnych stylów kierowania    ROZDZIAŁ IIIBadanie wpływu stylu kierowania na zachowanie pracowników 3.1 Charakterystyka stylu kierowania stosowanego w firmie    3.2  Wpływ stylu kierowania na zachowanie się pracowników firmy    ZAKOŃCZENIE    BIBLIOGRAFIA    ANKIETA  SKIEROWANA DO KIEROWNIKÓW    ANKIETA   DLA   PRACOWNIKÓW

Wybrane bestsellery

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności