ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
Play
Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera
Autor:
Anna Lewoc
Długość
liczba lekcji: 32, czas trwania: 4:30:35
Ocena

Kup kurs 59,50 zł

Kurs video

Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera

(ebook) (audiobook) (audiobook) Język publikacji: angielski
Autor:
Anna Lewoc
 • Poziom średnio zaawansowany

Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka książki

Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka książki

Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka audiobooka MP3

Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka audiobooks CD

Wydawnictwo:
Videopoint
Wersja:
Online
Czas trwania:
4:30:35
Ocena:
6.0/6  Opinie: 1

Videokurs
Online
(41,65 zł najniższa cena z 30 dni)

119,00 zł (-50%)
59,50 zł

Dodaj do koszyka lub Kup 1-kliknięciem

(41,65 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Kurs z certyfikatem
Do kursu dołączamy materiały dodatkowe

Obierz kurs na... wyrażanie swoich myśli głośno i zrozumiale - w języku angielskim

Bez angielskiego ani rusz podczas zagranicznych wakacji i na światowych salonach. Bez jego znajomości nie sposób rozwijać kariery w międzynarodowej korporacji, a nawet w mniejszej firmie. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zatrudnia osoby z zagranicy, z którymi mamy tylko jeden wspólny język - właśnie angielski. Nawet jeśli na co dzień komunikujemy się w formie tekstowej, prędzej czy później ktoś zaprosi nas na przykład do udziału w wideokonferencji i wtedy może się okazać, że brak nam pewności siebie, by się odezwać.

A przecież czytamy artykuły i książki po angielsku, oglądamy filmy, słuchamy podcastów. Większości z nas jednak największą trudność sprawia właśnie mówienie po angielsku. Nic dziwnego - wymaga ono szybkiego przypominania sobie potrzebnych słów i umiejętności złożenia ich w całość, a także sprawnej reakcji na wypowiedź rozmówcy.

Dlatego w tym kursie stawiamy na poznawanie najczęściej używanych fraz w całości, nie pojedynczych słów. Formuła oparta na dialogach znanych już z poprzedniego kursu z tej serii (patrz: Skill Master: listening. Kurs video. Od zera do bohatera), tu wzbogacona o nowe, trudniejsze rozmowy, pozwala stopniowo przyglądać się coraz bardziej skomplikowanym sytuacjom z życia osobistego i zawodowego. Ćwiczenia w ramach tego szkolenia oparto na powtarzaniu fraz za lektorem. Każda lekcja zawiera również zadanie do samodzielnego wykonania „przed lustrem”, a spisane w dodatkowych materiałach przydatne wyrażenia posłużą jako szybka ściągawka. Kurs obejmuje trzy poziomy, dzięki czemu - w miarę postępów - można przechodzić od zadań łatwiejszych do trudniejszych.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

W trakcie kursu między innymi:

 • Zdobędziesz umiejętność precyzyjnego wyrażania informacji, które chcesz przekazać
 • Oswoisz się z brzmieniem własnego głosu w języku angielskim
 • Przećwiczysz znane już frazy w nowych kontekstach i przyswoisz nowe wyrażenia
 • Przekonasz się, że wielokrotnie powtarzane wyrażenia łatwiej wydobyć z pamięci
 • Zrozumiesz, że nawet jeśli nie pojmiesz 100 procent tego, co powiedział Twój partner w rozmowie, to i tak będziesz w stanie prawidłowo zareagować na jego słowa

Co więcej...

 • Wykonasz ćwiczenia, dzięki którym łatwiej Ci będzie mówić dłużej, bardziej zrozumiale i na dowolny temat

Skill Master: speaking. Kurs video. Od zera do bohatera jest przeznaczony dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania. Osoby na niższych poziomach najbardziej skorzystają z łatwiejszych tekstów, warto jednak skoczyć na głęboką wodę i przećwiczyć również trudniejsze frazy. Druga połowa kursu zawiera nowe dialogi - bardziej skomplikowane niż w części pierwszej - w których chodzi przede wszystkim o wyrobienie nawyku reakcji.

By odpowiednie nadać rzeczy słowo, w dodatku po angielsku...

...warto się wcześniej zastanowić, jakie są najczęstsze tematy poruszane w rozmowach zawodowych i towarzyskich w naszym międzynarodowym środowisku. Niezależnie od tego, czy pracujemy na uczelni, w korporacji, czy w niewielkim software house. Jak się do takich rozmów przygotować? Oczywiście opanować najpotrzebniejsze słownictwo, przećwiczyć sformułowania, frazy i dialogi, a następnie wziąć głęboki wdech i po prostu zacząć mówić bez skrępowania!

Po ukończeniu tego kursu jego uczestnik będzie potrafił przeprowadzić rozmowę na wybrany temat z zastosowaniem wyrażeń z lekcji. Będzie również w stanie przedstawić trwającą 1-5 minut prezentację. Pozna gotowe wyrażenia, których może używać w codziennych konwersacjach, a także słownictwo i typowe frazeologizmy związane z danym zagadnieniem. Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają przynajmniej podstawy angielskiego (poziom A1), ale albo nie posługują się nim na co dzień i czują, jak „rdzewieje”, albo - choć się nim posługują - mają potrzebę doskonalenia swoich umiejętności mówienia.


Get your speaking to a new level!

Find out how to... express your thoughts clearly and confidently in English

Without English, vacations abroad and international meetings are hardly possible. If you don’t speak it, developing a career in a multinational corporation or even in a smaller company will be hard. Today, more and more companies hire foreigners with whom we have only one common language – English. Even if you communicate in text form on a daily basis, sooner or later someone will invite you e.g. to participate in a video conference, and then you may find that you lack the confidence to speak up.

And yet you read articles and books, watch movies, listen to podcasts in English. Most of us, however, find it difficult to speak the language. No wonder – speaking requires quick recall of the necessary words and the ability to put them together, as well as a timely response to the other person’s statements and questions.

That's why in this course, we will focus on learning the most frequently used phrases, not individual words. The formula based on dialogues that you already know from the previous course in the series (see: Skill Master: listening. From Zero to Hero), here enriched with new, more difficult conversations, allows you to take a look at increasingly complex situations from personal and professional life. Exercises in this course are based on repeating phrases after the teacher. Each lesson also includes a task to perform on your own “in front of the mirror”, and some useful phrases written down in additional materials will serve as a quick reference. The course is available on three levels, so that – as you progress – you can move from easier to more difficult tasks.

What is waiting for you during our professional training

During the course, among other things, you will:

 • Gain the ability to precisely express the information you want to convey
 • Get used to the sound of your own voice in English
 • Practice already known phrases in new contexts as well as acquire new expressions
 • Find that repeating phrases makes it easier to retrieve them from memory
 • Realize that even if you don't grasp 100 percent of what your conversation partner has said, you'll still be able to respond correctly to their words

And...

 • You will do exercises that will make it easier for you to talk longer, more clearly and on any topic

Skill Master: speaking. Video course. From Zero to Hero is designed for learners at all levels. Those at lower levels will benefit most from the easier texts, but it's worth jumping in at the deep end and practicing the more difficult phrases as well. The second half of the course contains new dialogues – more complicated than in the first part – where the main goal is to develop the habit of responding.
Raise your words, not your voice, and do it in English

It's worth considering beforehand what are the most common topics discussed in professional and social conversations between people of different nationalities, whether you work at a university, a corporation or a small software house. How to prepare for such conversations? Of course, by mastering the most necessary vocabulary, practicing phrases, expressions and dialogues, and then taking a deep breath and just talking without being self-conscious about it!

Wybrane bestsellery

O autorze kursu video

Anna Lewoc

Anna Lewoc - absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako tłumaczka ustna i pisemna języka angielskiego i francuskiego oraz nauczycielka języka angielskiego. Jest też współorganizatorką jednej z największych konferencji dla tłumaczy w tej części Europy: The Translation and Localization Conference. Nie wyczerpuje to jednak długiej listy wszystkich projektów, których się podejmuje (można o nich poczytać na www.annalewoc.com). W czasie wolnym uprawia sport (podnoszenie ciężarów, bieganie, joga), gotuje, ogląda seriale albo gra w gry komputerowe (głównie RPG). Pasjonuje ją psychologia i zarządzanie sobą w czasie.

Anna Lewoc - pozostałe produkty

Videopoint - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności