ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie Sylwia Skrzypek-Ahmed, Olena Ivashko - okładka książki

Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie Sylwia Skrzypek-Ahmed, Olena Ivashko - okładka książki

Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie Sylwia Skrzypek-Ahmed, Olena Ivashko - okładka audiobooka MP3

Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie Sylwia Skrzypek-Ahmed, Olena Ivashko - okładka audiobooks CD

Wydawnictwo:
Lubelska Akademia WSEI
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
315
     PDF

Ebook

70,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Monografia przedstawia problematykę przedsiębiorczości i innowacji w aspekcie trzech sektorów gospodarki: biznesu, edukacji i samorządu. Stanowi interesujące ujęcie problemów ekonomii i zarządzania w perspektywie turbulentnych zmian otoczenia zewnętrznego i postępujących procesów globalizacji. Publikacja zawiera artykuły zarówno o charakterze prac badawczych jak i prac poglądowych. Podjęta w monografii tematyka jest niezwykle aktualna, a rozdziały odnoszą się do holistycznie rozumianej problematyki przedsiębiorczości i innowacyjności. Przedsiębiorczość, która na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w środowisku biznesowym, traktowana jest współcześnie jako kategoria bardzo szeroka, obejmująca swoim zasięgiem aspekty ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe i etyczne. Wielowymiarowość przedsiębiorczości i innowacyjności pozwala na ich analizę z perspektywy zarówno procesu, organizacji, jak i jednostki.  Z przeprowadzonych badań, których wyniki zamieszczono w monografii, można wyciągnąć następujące wnioski: 1) otoczenie zewnętrzne i to zarówno ekonomiczne jak i polityczne radykalizuje się i staje się coraz bardziej nieprzewidywalne. Z jednej strony generuje to utrudnienie prowadzonej działalności, z drugiej zaś wywołana presja stanowić będzie istotny czynnik pobudzający skokowo rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności; 2) badania zidentyfikowały niezwykłą dynamikę zmian zachodzących w ostatnim okresie, co może stanowić przesłankę do możliwości wystąpienia przełomu o charakterze jakościowym a nie tylko ilościowym; 3) przedsiębiorczość i innowacyjność przejawia się w niezwykle zróżnicowanym spectrum segmentów gospodarczych - od marketingu po struktury organizacyjne i zarządzanie, nominowane jako dobre zarządzanie; 4) niezwykle cenne są wyniki badań dotyczących sfery samorządu terytorialnego - zarówno w kraju jak i za granicą - wszystko wskazuje na to, że sektor ten znajdzie się pod niezwykle silną presją fiskalną rządu centralnego, co może wymagać radykalnie szybkiego opracowania programów ratunkowych; 5) przyszłość przedsiębiorczości, rozwój firm i ich ekspansja będzie oparta w dużym stopniu na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych. Narzędzia online są coraz częściej używane w prowadzeniu biznesu – jest to wciąż niewykorzystany przez polskich przedsiębiorców potencjał, szczególnie w przypadku MŚP. Monografia stanowi przydatną lekturę, tak dla teoretyków (w tym studentów), jak i praktyków gospodarczych czy samorządowców w tych nacechowanych zmiennością i nieprzewidywalnością czasach.

Wybrane bestsellery

Sylwia Skrzypek-Ahmed, Olena Ivashko

Sylwia Skrzypek-Ahmed, Olena Ivashko - pozostałe książki

Lubelska Akademia WSEI - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności