ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Przedsiębiorczość akademicka - istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Przedsiębiorczość akademicka - istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju Dorota Łochnicka - okładka książki

Przedsiębiorczość akademicka - istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju Dorota Łochnicka - okładka książki

Przedsiębiorczość akademicka - istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju Dorota Łochnicka - okładka audiobooka MP3

Przedsiębiorczość akademicka - istota, znaczenie, uwarunkowania rozwoju Dorota Łochnicka - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
144
     PDF

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Narastające problemy gospodarcze, społeczne, a także klimatyczne stawiają przed uczestnikami życia gospodarczego nowe wyzwania, do sprostania którym konieczne jest opracowywanie innowacyjnych, często niekonwencjonalnych rozwiązań. Kluczową rolę w tym procesie przypisuje się uczelniom wyższym, w tym uniwersytetom będącym ośrodkami edukacyjnymi i naukowo-badawczymi, wyznaczając nowe kierunki ich rozwoju. Wyzwaniem dla uniwersytetów stało się kształtowanie wśród pracowników i studentów postaw otwartych na przedsiębiorczość i samozatrudnienie, rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw i całego rynku. W celu wykorzystania potencjału tkwiącego w uczelniach konieczne jest przyjęcie przedsiębiorczej orientacji na wielu poziomach ich funkcjonowania – budowania przedsiębiorczej kultury organizacyjnej, systemu zarządzania uczelnią, przedsiębiorczej edukacji studentów, systemu motywacyjnego pracowników czy systemowego wsparcia dla komercyjnego wykorzystania wiedzy naukowej. Nie bez znaczenia jest również otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze uniwersytetów, które określa szeroki kontekst ich funkcjonowania. Otoczenie to może bowiem mniej lub bardziej sprzyjać nawiązywaniu relacji na linii nauka–gospodarka, decydując o jakości i skuteczności tej współpracy.

W monografii podjęto próbę oceny szerokiego kontekstu funkcjonowania uniwersytetów w Polsce, na który składa się otoczenie społeczno-kulturowe, gospodarcze oraz działania podejmowane przez uczelnie wyższe. Autorka wyraża nadzieję, że publikacja wpisze się w działania na rzecz intensyfikacji wykorzystania potencjału polskich uniwersytetów dla potrzeb społeczno-gospodarczych.

Wybrane bestsellery

Dorota Łochnicka

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności