ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Weronika Wojturska
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
190
Dostępne formaty:
     PDF
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook (19,60 zł najniższa cena z 30 dni)

24,50 zł (-20%)
19,60 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(19,60 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która podejmuje próbę kompleksowego opracowania tematyki związanej z zastosowaniem outsourcingu chmury obliczeniowej w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń. W monografii wnikliwej analizie poddano relewantne przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie istotne po implementacji Dyrektywy Wypłacalność II, oraz stanowiska krajowego i europejskiego organu nadzoru. Omówiono aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Na tej podstawie dokonano oceny dopuszczalności, warunków korzystania i efektywności kształtujących się standardów stosowania outsourcingu w technologii cloud computing wśród zakładów ubezpieczeń w Polsce. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla badaczy problematyki ubezpieczeniowej i prawnofinansowej, jak i praktyków funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym, w szczególności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu na rzecz zakładów ubezpieczeń. Podjęta w książce ocena normatywna zastosowania (instytucji) outsourcingu w technologii cloud computing w praktyce działalności krajowych zakładów ubezpieczeń - nie tylko na podstawie wypowiedzi doktryny, ale także norm prawnych tzw. soft law (zwłaszcza Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) jest doniosła dla całego sektora ubezpieczeń teoretycznie, a również [...] praktycznie. [...] W literaturze przedmiotu publikowane były opracowania dotyczące ocenianych zagadnień, ale nie miały one charakteru całościowego. [...] W tym znaczeniu należy podkreślić, że podjęta problematyka wypełnia lukę w literaturze naukowej. Książka stanowi pracę dojrzałą, oryginalnie ujmującą zagadnienia wskazane w tytule, a wywody Autorki i postulaty stanowią ważny głos w dyskursie naukowym. (Dr hab. Jan Byrski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) [Publikacja] ma walor poznawczy i systematyzujący ze względu na prezentacje kluczowych dla rynku ubezpieczeniowego regulacji prawnych i dokumentów warunkujących korzystanie przez uczestników rynku ubezpieczeniowego z chmur obliczeniowych. Walor aplikacyjny (praktyczny) recenzowanej książki jest zaletą wcale nie tak często wystepującą w opracowaniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Książka wpisuje sie w nowy trend dostrzegania aspektów prawnych w procesach wykorzystujących nowe technologie, dotychczas poddawanych analizie przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Jest wartościowym i przemyślanym opracowaniem odnoszącym się do aktualnych i ważkich zagadnień dotyczących rynku ubezpieczeniowego. (Dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego) Jest to pierwsza monografia w polskiej doktrynie prawa poświęcona outsourcingowi w chmurze stosowanemu przez zakłady ubezpieczeń. Prawne aspekty funkcjonowania zakładów ubezpieczeń są słabo opracowane w literaturze przedmiotu, brakuje nawet ogólnych aktualnych opracowań, więc na tym tle monografia wypada bardzo korzystnie. [...] Słuszne dążenie Autorki do ujęcia badanej problematyki głównie z perspektywy organów nadzoru powoduje, że [publikacja ta] może zainteresować pracowników instytucji finansowych, w tym głównie zakładów ubezpieczeń, prawników zajmujących się prawem rynku finansowego, tj. radców prawnych i adwokatów, ewentualnie sędziów. (Dr hab. Witold Srokosz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego) ********* Cloud Computing Oustsourcing in the Activities of National Insurance Institutions The monograph thoroughly explores the regulations of the insurance and reinsurance activity act and the stance adopted by the national and European supervisory authorities. The author discusses the aspects of processing personal data as well as the data covered by insurance secrecy. On this basis, the admissibility, the conditions for use and the efficiency of the cloud computing outsourcing standards in national insurance institutions were assessed. The publication is intended for the researchers in the insurance, law and finance fields, as well as the insurance market practitioners. ********* Mgr Weronika Wojturska (ORCID 0000-0002-9514-9611) - laureatka stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,,Diamentowy Grant", ,,Najlepsi z najlepszych!" dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, nagrodzona ,,Studenckim Noblem" w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych oraz laurem ,,Pro Juvenes" w kategorii wybitny ,,Student naukowiec" podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego, absolwentka i stypendystka Szkoły Prawa Niemieckiego im. Marcusa Luttera na Wydziałach Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie nauki prawne. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie administracyjnym oraz prawie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii na rynku ubezpieczeniowym, bankowym i płatniczym. Jako kierowniczka projektów badawczych z powodzeniem wykorzystuje wiedzę w praktyce zawodowej, specjalizując się w doradztwie dla instytucji finansowych przy wdrażaniu chmury obliczeniowej i dostosowaniu do wymogów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wybrane bestsellery

Weronika Wojturska

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności