ODBIERZ TW粑 BONUS :: »

Oddzia造wanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
B康 pierwszym, kt鏎y oceni t ksi捫k
Stron:
244
     PDF
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-klikni璚iem

Przenie na p馧k

Do przechowalni

Na 鈍iecie nast瘼uje drastyczne przewarto軼iowanie ugruntowanych w przesz這軼i ocen dotycz帷ych polityki fiskalnej. Cz窷 krajów wysoko rozwini皻ych zaanga穎wa豉 si w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupe軟ie niewyobra瘸lnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe staj si badania dotycz帷e polityki fiskalnej prowadzonej przez Polsk.
Gównym celem badawczym by這 oszacowanie si造 poda穎wego oraz popytowego oddzia造wania polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce. Podj皻a analiza dotyczy skutków polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego. Nie uwzgl璠nia efektów d逝gookresowych, w tym mo磧iwego wp造wu polityki fiskalnej na kszta速owanie si post瘼u technicznego.
W publikacji poddano weryfikacji nast瘼uj帷e hipotezy, dotycz帷e oddzia造wania polityki fiskalnej w polskiej gospodarce:
1) wydatki rz康owe silniej wp造waj na wahania PKB ni zmiany stóp podatkowych;
2) popytowe oddzia造wanie wydatków rz康owych na fluktuacje PKB jest silniejsze ni ich oddzia造wanie poda穎we;
3) zmiany stóp podatkowych wp造waj na kszta速owanie si fluktuacji produkcji w wi瘯szym stopniu poprzez efekty poda穎we ni popytowe;
4) prowadzona w Polsce polityka fiskalna ma charakter antycykliczny.

Wybrane bestsellery

Piotr Krajewski

Wydawnictwo Uniwersytetu 鏚zkiego - inne ksi捫ki

Zamknij

Wybierz metod p豉tno軼i