ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Piotr Krajewski
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
244
     PDF

Ebook

19,90 zł
16,77 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Na świecie następuje drastyczne przewartościowanie ugruntowanych w przeszłości ocen dotyczących polityki fiskalnej. Część krajów wysoko rozwiniętych zaangażowała się w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupełnie niewyobrażalnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe stają się badania dotyczące polityki fiskalnej prowadzonej przez Polskę.
Głównym celem badawczym było oszacowanie siły podażowego oraz popytowego oddziaływania polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce. Podjęta analiza dotyczy skutków polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego. Nie uwzględnia efektów długookresowych, w tym możliwego wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się postępu technicznego.
W publikacji poddano weryfikacji następujące hipotezy, dotyczące oddziaływania polityki fiskalnej w polskiej gospodarce:
1) wydatki rządowe silniej wpływają na wahania PKB niż zmiany stóp podatkowych;
2) popytowe oddziaływanie wydatków rządowych na fluktuacje PKB jest silniejsze niż ich oddziaływanie podażowe;
3) zmiany stóp podatkowych wpływają na kształtowanie się fluktuacji produkcji w większym stopniu poprzez efekty podażowe niż popytowe;
4) prowadzona w Polsce polityka fiskalna ma charakter antycykliczny.
Piotr Krajewski

Zamknij

Wybierz metodę płatności