Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Motywacyjne aspekty polityki personalnej

Autor:
Alicja Matura
Wydawnictwo:
E-bookowo
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
98
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook 6,92 zł najniższa cena z 30 dni

10,25 zł (-32%)
6,94 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(6,92 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Do zadań kierownika należy zatem takie motywowanie pracowników, aby wykonując swoje obowiązki pracownicze realizowali oni cele strategiczne firmy, powiązane dodatkowo z ich własnymi aspiracjami zawodowymi. Zapewni to zadowolenie i satysfakcję samym pracownikom, a także przyczyni się do odniesienia sukcesu przez firmę. Odpowiednie motywowanie jest więc istotnym elementem sposobu działania menedżera, który powinien umieć zapewnić trwałą harmonię między motywacjami pracowników a celami firmy.Motywowanie pracowników jest jednym z zadań współczesnego menedżera. Motywowanie stanowi również jeden z aspektów polityki personalnej firmy. Przejawiać się może w różnych formach, takich jak system wynagrodzeń, nagrody, szkolenia, zapewnienie pracownikom rozwoju, zgodnie z ich aspiracjami. Celem pracy jest ocena motywacyjnych aspektów polityki personalnej firmy. Praca składa się z czterech rozdziałów.Pierwszy rozdział charakteryzuje znaczenie polityki personalnej w firmie. Wyjaśnia, dlaczego personel jest uważany za zasób strategiczny w organizacji, opisuje pojęcie i cele polityki personalnej oraz determinanty jej realizacji. Polityka personalna jest uzależniona w dużej mierze od głównych celów przedsiębiorstwa, jego roli na rynku, a także perspektyw rozwoju. W rozdziale tym opisano również strategie personalne jako pochodną strategii przedsiębiorstwa.W drugim rozdziale przedstawiono klasyfikację funkcji personalnych. Wzięto tu pod uwagę planowanie potrzeb personalnych, nabór pracowników w kontekście aspektów motywacyjnych oraz pozostałe funkcje personalne, takie jak: oceny pracowników, wynagradzanie i doskonalenie personelu.Trzeci rozdział dotyczy motywowania w realizacji funkcji personalnej. Zwrócono uwagę przede wszystkim na motywacyjne znaczenie wynagrodzeń, ocen pracowniczych, doskonalenie personelu poprzez szkolenia.Ostatni rozdział dokonuje oceny wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na kształtowanie postaw i zachowań pracowników w firmie. W rozdziale tym dokonano charakterystyki Firmy, w której przeprowadzano badania, przedstawiono założenia empiryczne badań ankietowych oraz zaprezentowano wyniki badań i wnioski końcowe.Ze Wstępu     Spis treści:   Wstęp    Rozdział I. Znaczenie polityki personalnej w firmie    1. PERSONEL JAKO ZASÓB STRATEGICZNY    2. POJĘCIE I CELE POLITYKI PERSONALNEJ W FIRMIE    3. DETERMINANTY REALIZACJI POLITYKI PERSONALNEJ    4. STRATEGIE PERSONALNE    Rozdział II. Funkcje personalne w firmie    1. KLASYFIKACJA FUNKCJI PERSONALNYCH    2. PLANOWANIE POTRZEB PERSONALNYCH    3. NABÓR PRACOWNIKÓW    4. OCENY PRACOWNICZE    5. WYNAGRADZANIE    6. DOSKONALENIE PERSONELU    Rozdział III. Motywowanie w realizacji funkcji personalnych    1. MOTYWACYJNE ZNACZENIE WYNAGRODZEŃ    2. OCENY PRACOWNICZE W ASPEKCIE MOTYWACJI    3. DOSKONALENIE PERSONELU JAKO NOŚNIK MOTYWACJI    Rozdział IV. Ocena wpływu motywacyjnych aspektów polityki personalnej na kształtowanie postaw i zachowań w firmie    1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY    2. ZAŁOŻENIA BADAWCZE    3. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY    3. WNIOSKI KOŃCOWE    Zakończenie    Bibliografia    SPIS TABEL    SPIS RYSUNKÓW    ZAŁĄCZNIK

Wybrane bestsellery

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności