ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Model biznesu sieci przedsiębiorstw

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Marian Oliński
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
372
Dostępne formaty:
     ePub
     Mobi
Czytaj fragment

Ebook (55,20 zł najniższa cena z 30 dni)

69,00 zł (-35%)
44,85 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(55,20 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Przyjęta przez Autora metoda rozwiązywania postawionych problemów jest nowatorska. Oparto tę me-todę na bogatym aparacie naukowym, który Autor szczegółowo opisuje i prawidłowo stosuje. Opracowa-na propozycja identyfikacji składników i relacji w modelu biznesu sieci przedsiębiorstw jest jasna, wyraźna i prawidłowa. Pozwala na jednoznaczne określenie granic sieci przedsiębiorstw, zidentyfikowanie modelu biznesu takiej sieci oraz przeprowadzenie oceny tego modelu. Sformułowana teoretycznie i zweryfikowa-na empirycznie w drodze badań naukowych koncepcja modelu biznesu sieci przedsiębiorstw nadaje się do stosowania w praktyce gospodarczej, co stanowi jej dodatkowy walor. () Podkreślić przy tym należy wysoką jakość przeprowadzonych prac badawczych, ich nowatorstwo oraz duży nakład pracy, jaki nie-wątpliwie trzeba było ponieść, aby uzyskać tak doniosły efekt. Dr hab. Tadeusz Falencikowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Sieciowa perspektywa analizy współpracy przedsiębiorstw, do której odwołuje się Autor w badaniach prezentowanych w monografii, odpowiada aktualnym trendom dociekań naukowych. () Drugim niezwy-kle cennym elementem, wokół którego koncentruje swoje badania Autor, jest koncept modelu biznesu, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat tworzący jedną z najistotniejszych perspektyw badawczych w ob-szarze zarządzania strategicznego. () Co niezwykle istotne w ocenie aktualności i wartości monografii, Autor postanowił połączyć w swoich rozważaniach obie te perspektywy, podejmując problem budowy, identyfikacji i oceny modelu biznesu sieci przedsiębiorstw. Uważam, że to połączenie jest innowacyjnym wkładem do rozwoju badań nad strategiami przedsiębiorstw funkcjonujących w układach sieciowych, a więc jednym z najbardziej aktualnych obszarów badań w zakresie zarządzania strategicznego. Zapropo-nowana przez Autora koniunkcja obu tych zagadnień stanowi równocześnie istotne wyzwanie badawcze. Dr hab. Grzegorz Bełz, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wybrane bestsellery

Marian Oliński

Wydawnictwo Naukowe PWN - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności