ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy Mateusz Łakomy - okładka książki

Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy Mateusz Łakomy - okładka książki

Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy Mateusz Łakomy - okładka audiobooka MP3

Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy Mateusz Łakomy - okładka audiobooks CD

Wydawnictwo:
Prześwity
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
480
Dostępne formaty:
     ePub
     Mobi

Ebook (53,93 zł najniższa cena z 30 dni)

74,90 zł (-20%)
59,92 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(53,93 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Dlaczego dzietność w Polsce jest tak niska? Co można zrobić, by istotnie wzrosła?

Motywacja dla posiadania dzieci w społeczeństwach rozwiniętych jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla zapewnienia odpowiednio wysokiej liczby urodzeń. Stąd wciąż nie traci na aktualności potrzeba usuwania szeregu barier zidentyfikowanych we wcześniejszych rozdziałach. Działania te wymagają pewnych inwestycji, jednakże znaczenie problemu demograficznego dla przyszłości oraz skala pozytywnych skutków jego rozwiązania prowadzą do wniosku, że inwestycja w demografię jest matką wszystkich inwestycji niezbędnych dla długofalowego, zrównoważonego rozwoju.

Zmiany demograficzne są postrzegane jako egzystencjalne wyzwanie dla wielu krajów świata. W szczególności dotyczy to krajów Zachodu i Azji Wschodniej, z których znaczna część po okresie bezprecedensowego rozkwitu w XXI wieku może spodziewać się stopniowej marginalizacji. W grupie najbardziej zagrożonych krajów znajduje się także Polska. Najważniejszą przyczyną wyzwań demograficznych, takich jak prognozowane konsekwentne, w dostępnych horyzontach czasowych niekończące się wyludnianie, starzenie się demograficzne ludności czy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, jest utrzymująca się przez dziesięciolecia niska dzietność, daleko odbiegająca od takiej, która gwarantowałaby zastępowalność pokoleń.

Książka Łakomego jawi się jako iskierka nadziei. W oparciu o niezwykle pogłębioną multidyscyplinarną i świetnie udokumentowaną analizę autor zwraca uwagę, że na dzietność każdej populacji oddziałują czynniki, które dają się racjonalnie zrozumieć oraz uporządkować, a skłonność do urodzenia dziecka jest wynikiem jednoczesnego oddziaływania wielu okoliczności. Autor podejmuje się skatalogowania oraz opisania tych czynników, ale na tym nie poprzestaje. Jego głównym obszarem zainteresowania jest Polska, i to w odniesieniu do niej analizuje i wyjaśnia, co nad Wisłą jest źródłem niskiej dzietności, co barierą stojącą na drodze do posiadania dzieci, a co potencjalnym zasobem umożliwiającym jej wzrost. Autor wskazuje też, które z czynników mają w naszym kraju istotne znaczenie, a które są drugorzędne czy wręcz w powszechnej świadomości przeceniane Identyfikuje 10 głównych aktualnych przyczyn niskiej dzietności w Polsce, których pokonanie umożliwiłoby zdecydowaną poprawę sytuacji demograficznej naszego kraju.

Książka łączy w sobie zatem nie tylko walor naukowy i analityczny, ale też posiada niezwykłą wartość strategiczną, pozwala bowiem zidentyfikować obszary, w których zmiana skutkować będzie pozytywnym oddziaływaniem na dzietność. Publikacja napisana jest przystępnym językiem, a autor nie stroni od ciekawostek i odważnych wniosków oraz rozprawiania się z popularnymi mitami. Lektura obowiązkowa dla wszystkich chcących zrozumieć to być może najważniejsze wyzwanie naszych czasów, jakimi są zmiany demograficzne w Polsce.

Mateusz Łakomy

Ekspert ds. demografii specjalizujący się w obszarze czynników i instrumentów wpływających na dzietność, sekularnych trendów demograficznych oraz demografii politycznej. Menedżer i konsultant z zakresu zarządzania oraz strategii z doświadczeniem w pracy dla biznesu, administracji oraz instytucji pozarządowych. Były prezes zarządu fundacji Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego oraz przewodniczący Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych, a także członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybrane bestsellery

Mateusz Łakomy

Prześwity - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności