ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy Iwona Laskowska, Agata Żółtaszek - okładka książki

Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy Iwona Laskowska, Agata Żółtaszek - okładka książki

Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy Iwona Laskowska, Agata Żółtaszek - okładka audiobooka MP3

Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy Iwona Laskowska, Agata Żółtaszek - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
168
     PDF

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Rynek pracy jest konglomeratem wielu subrynków, a jednym z kluczowych kryteriów podziału jest kryterium przestrzenne. Problematyka niniejszej monografii obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z ilościową analizą rynku pracy w Polsce w ujęciu powiatowym. Badania przeprowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych metod ilościowych (m.in. eksploracyjna analiza danych przestrzennych, metody wielokryterialnej klasyfikacji obiektów, niestrukturalne metody prognozowania) pozwoliły na identyfikację homogenicznych pod względem profilu gospodarczego klastrów powiatów oraz krótkookresową prognozę zatrudnienia w wyodrębnionych klastrach. Poszczególne działy gospodarki charakteryzują się odmiennymi prawidłowościami rozwojowymi i odmienną wrażliwością na zmiany koniunkturalne. Perspektywy rozwoju nie są jednakowe dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, co determinuje sytuację na rynku pracy.

*

Monografia stanowi nowatorskie oraz rzetelne opracowanie dotyczące modelowania sytuacji na regionalnych rynkach pracy. […] Podjęta w pracy problematyka jest istotna nie tylko dla rozważań teoretycznych prowadzących do nowych rozwiązań dla funkcjonowania rynku pracy, ale przede wszystkim dla przestrzennych badań ekonomicznych.

dr hab. M. Pietrzak, prof. UMCS

Wybrane bestsellery

Iwona Laskowska, Agata Żółtaszek

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności