Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Helion News -- wrzesień 2004

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Imprinty Onepress i grupy czytelników poradników biznesowych

W działalności marketingowej przedsiębiorstw, bez względu na zakres działalności, jednym z najważniejszych elementów jest odpowiednie przygotowanie produktów dla konkretnej grupy docelowej. Cały proces wyboru grupy docelowej, planowania produktów i ich cech, a także dostosowywanie do wybranej grupy innych elementów marketingu (promocji, dystrybucji i ceny) nazywany jest marketingiem STP (od terminów: Segmentacja, Targetowanie, Pozycjonowanie).

Do tej pory nasze książki biznesowe publikowane były w bardzo podobnej szacie graficznej, o podobnej jakości edytorskiej, zbliżonej cenie. Bez względu na ich poziom zawansowania dostępne były często w tych samych księgarniach. By ułatwić Państwu, a także naszym czytelnikom, wybór właściwej książki, postanowiliśmy wydawać nasze poradniki biznesowe w 5 imprintach. Impriny powiązane są z wyodrębnionymi grupami czytelników w segmencie poradników biznesowych. Zaplanowaliśmy, że przyszłe książki biznesowe adresowane będą do 4 grup odbiorców.

  • Dla pracowników szeregowych, „niezarządzających” i początkujących menedżerów oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą książki będą publikowane pod imprintami „Onepress-Quick” oraz „Onepress-Small Business” (poradniki ogólne dla małych firm).
  • Publikacje adresowane do menedżerów średniego szczebla oraz właścicieli małych firm będą sygnaturowane imprintem „Onepress-Exclusive”.
  • Książki kierowane do menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów, inwestorów giełdowych, doradców biznesowych, właścicieli średnich i większych przedsiębiorstw oraz pracowników firm korporacyjnych ukazywać się będą pod imprintem „Onepress-VIP”.
  • Książki adresowane do wszystkich pracujących, bez względu na poziom wiedzy ekonomicznej, w tym książki motywacyjne z pogranicza psychologii wydawać będziemy pod imprintem „Onepress-Power”.

Do każdego z imprintów indywidualnie zaplanowane zostały poszczególne elementy marketingu, takie jak: rodzaj promocji, cena książek czy kanały dystrybucji. Naturalnie stopień zaawansowania książki, jej format, rodzaj oprawy będzie odpowiednio dobierany do poszczególnych grup odbiorców.

Grzegorz Schwarz
Dyrektor ds. marketingu