ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

E-faktura to szybka przesyłka na Twoją skrzynkę e-mail, zawsze dostępne archiwum,
a przede wszystkim nasz wspólny wkład w ochronę środowiska.

Co to jest e-faktura?

E-faktura to faktura przesyłana w formie elektronicznej na Twoją skrzynkę e-mail.

Co jest podstawą prawną?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Jakie są korzyści?

  • Szybsze zakupy – Twoje zamówienie zostanie szybciej zrealizowane
  • Elektroniczne archiwum faktur – od teraz będziesz miał zawsze dostęp do faktur, a wszystkie dokumenty znajdziesz w jednym miejscu
  • Ochrona środowiska – e-faktury to nasz wspólny wkład w troskę o środowisko

Czy e-faktury są bezpieczne?

Tak! O bezpieczeństwo elektronicznych faktur zadbaliśmy ze szczególną starannością.

  • Gwarantowane zabezpieczenie certyfikatem SSL oraz weryfikacja adresu e-mail podczas pobierania ze skrzynki poprzez porównanie z adresem podanym przy zamówieniu
  • Troska o integralność faktury poprzez sumę kontrolną MD5 (128-bitowy skrót)

Gdzie zostanie wysłana e-faktura?

Fakturę otrzymasz jako załącznik do e-maila potwierdzającego realizację zamówienia. Dodatkowo w wiadomości znajdziesz adres url, z którego tylko Ty będziesz mógł pobrać Twoją fakturę. E-fakturę znajdziesz również na swoim koncie w specjalnej zakładce.

Koszt przesłania tradycyjnej faktury
(zamówienia z ebookami/audiobookami).

W przypadku wyboru opcji faktury w wersji papierowej pobierana jest zryczałtowana opłata pocztowa - 7.00 zł (za wysłanie faktury). Opłata pobierana jest tylko za zamówienia złożone z publikacji elektronicznych.

Z dniem 01. stycznia 2011r. zostanie podwyższony VAT na książki do wysokości 5%. Wszystkie książki, które ukażą się po nowym roku będą sprzedawane z VAT, pozostałe do 31.03.2011r. będą sprzedawane bez VAT-u.

Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów, regulujące zasady wystawiania faktur. Wedle obowiązujących przepisów zniesiony został wymóg podpisywania faktur VAT.

W sprawie wszelkich pytań i problemów związanych z fakturami VAT, informacje można otrzymać pod numerem telefonu (32) 231 22 19 lub 230 98 63 wew. 121, 188 bądź wysyłając e-mail na adres sklep@helion.pl.