Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP

Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP

Henning Wolf

http://onepress.pl/ksiazki/zwinne-projekty-w-klasycznej-organizacji-scrum-kanban-xp-henning-wolf,zwipro.htmTweet