Zarządzanie kryzysem w social media

Zarządzanie kryzysem w social media

Monika Czaplicka

http://onepress.pl/ksiazki/zarzadzanie-kryzysem-w-social-media-monika-czaplicka,zakrsm.htmTweet