Zasady wywierania wp造wu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks

Zasady wywierania wp造wu na ludzi. Teoria i praktyka. Komiks

Robert Cialdini

http://onepress.pl/ksiazki/zasady-wywierania-wplywu-na-ludzi-teoria-i-praktyka-komiks-robert-cialdini,wywkom.htmTweet