Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami

Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami

Mariusz Chrapko

http://onepress.pl/ksiazki/scrum-o-zwinnym-zarzadzaniu-projektami-mariusz-chrapko,scrumo.htmTweet