Rozmyślania

Rozmyślania

Marek Aureliusz

http://onepress.pl/ksiazki/rozmyslania-marek-aureliusz,rozmys.htmTweet