Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka

Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka

Grzegorz Sperczyński

http://onepress.pl/ksiazki/przygotowanie-do-wyceny-startup-okiem-praktyka-grzegorz-sperczynski,przywy.htmTweet