Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie

Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie

Nir Eyal (Author), Ryan Hoover (Editor)

http://onepress.pl/ksiazki/skuszeni-jak-tworzyc-produkty-ksztaltujace-nawyki-konsumenckie-nir-eyal-author-ryan-hoover-editor,przywa.htmTweet