Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze

Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze

Arkadiusz Skuza

http://onepress.pl/ksiazki/przedsiebiorczosc-zorganizowana-startupy-inwestorzy-pieniadze-arkadiusz-skuza,przezo.htmTweet