Przeskoczyć przepaść. Jak trafić z nowoczesnym produktem do każdego klienta

Przeskoczyć przepaść. Jak trafić z nowoczesnym produktem do każdego klienta

Geoffrey A. Moore

http://onepress.pl/ksiazki/przeskoczyc-przepasc-jak-trafic-z-nowoczesnym-produktem-do-kazdego-klienta-geoffrey-a-moore,przepa.htmTweet