Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg

Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg

Nicholas Carr

http://onepress.pl/ksiazki/plytki-umysl-jak-internet-wplywa-na-nasz-mozg-nicholas-carr,plytki.htmTweet