Ograć nawyki. Jak zastosować mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej

Ograć nawyki. Jak zastosować mechanizmy gier w procesie zmiany osobistej

Jadwiga Korzeniewska

http://onepress.pl/ksiazki/ograc-nawyki-jak-zastosowac-mechanizmy-gier-w-procesie-zmiany-osobistej-jadwiga-korzeniewska,ograna.htmTweet