Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umysłów i czynów

Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umysłów i czynów

Guy Kawasaki

http://onepress.pl/ksiazki/oczarowanie-sztuka-zmieniania-serc-umyslow-i-czynow-guy-kawasaki,oczaro.htmTweet