Klient w centrum uwagi. Jak szefowie mog± budować pozytywne do¶wiadczenie w zespołach obsługi

Klient w centrum uwagi. Jak szefowie mog± budować pozytywne do¶wiadczenie w zespołach obsługi

Robert Zych

http://onepress.pl/ksiazki/klient-w-centrum-uwagi-jak-szefowie-moga-budowac-pozytywne-doswiadczenie-w-zespolach-obslugi-robert-zych,kliceu.htmTweet