Inwestorzy alfa. Kulisy sukcesu największych funduszy hedgingowych

Inwestorzy alfa. Kulisy sukcesu największych funduszy hedgingowych

Maneet Ahuja

http://onepress.pl/ksiazki/inwestorzy-alfa-kulisy-sukcesu-najwiekszych-funduszy-hedgingowych-maneet-ahuja,inwalf.htmTweet