Handlowanie to gra

Handlowanie to gra

Wojciech Haman, Jerzy Gut

http://onepress.pl/ksiazki/handlowanie-to-gra-wojciech-haman-jerzy-gut,hangra.htmTweet