GRYWALIZACJA. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych

GRYWALIZACJA. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych

Paweł Tkaczyk

http://onepress.pl/ksiazki/grywalizacja-jak-zastosowac-mechanizmy-gier-w-dzialaniach-marketingowych-pawel-tkaczyk,grywal.htmTweet